Gym- och idrottsanläggning

Du som driver eller ska starta gym eller idrottsanläggningar behöver inte anmäla verksamheten till oss. Vid tillsyn på området och vid inspektion granskar kommunen lokalen, egenkontroll inklusive rutiner, mm.