PCB i byggnader

Ska du sanera PCB på din fastighet ska det först anmälas till Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor.