Folköl och tobak

All försäljning av tobak ska ansökas och folköl ska anmälas till kommunen där försäljningen sker. I Täby görs ansökan/anmälan till tillståndsenheten på Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor (SRMH).