Bassängbad

Ska du starta eller driva ett bassängbad inomhus eller utomhus eller driva en floatingverksamhet? Då ska du anmäla detta till Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd så att vi kan inspektera lokalen, bassängen och egenkontroll.