Anställning eller praktik för asylsökande

När du erbjuder en asylsökande person praktik eller arbete finns det vissa regler du behöver känna till.