Företagslots

I Täby ska det vara enkelt att starta, driva och etablera företag. Företagslotsen är en kostnadsfri service för företagare med ärenden kopplade till lov eller tillstånd. Med hjälp utav funktionen Företagslots kan du som företagare få vägledning i dina ärenden när de berör fler än ett område inom kommunen.