Stockholm Nordost

Stockholmsregionen växer och tillgång till bostäder, service och bra infrastruktur är en avgörande utvecklingsfråga. Därför har Täby gått ihop med några grannkommuner om en gemensam vision för tillväxt.