Stockholm Business Alliance

Stockholm Business Alliance är ett partnerskap som bildades år 2006 för att fördjupa och utveckla näringslivsarbetet i Stockholmsregionen.