För dig som nyanländ Täbybo och aspirant i satsningen

Vi stöttar dig med individuella insatser för att öka möjligheten till arbete, praktik eller studier.