Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)

Täby kommun är sjukvårdshuvudman för den vård och omsorg som ges till invånarna på särskilda boenden, biståndsbedömd dagverksamhet och daglig verksamhet.