Lex Sarah

De som arbetar med service och omvårdnad är skyldiga att anmäla missförhållanden eller påtaglig risk enligt lex Sarah.