Ersättningar och förfrågningsunderlag

Här ser du de pengbelopp som gäller för år 2019.