Stöderbjudande - fristående verksamhet

Verksamhetsområde utbildning ansvarar för att säkerställa likvärdig utbildning för alla barn och elever i Täbys förskolor och skolor. Inom ramen för detta erbjuder Avdelningen för skolutveckling och -stöd olika insatser riktade till fristående verksamheter.