Specialpedagogisk kompetens

Täby kommun erbjuder kommunala och fristående skolor stöd inom specialpedagogik.