Behovsbedömning av utbildningsplatser i förskola

Täby kommun står inför en omfattande bostadsuppbyggnad fram till år 2030. Befolkningen kommer att öka. Varje år görs därför en bedömning av behovet av utbildningsplatser inom förskola och grundskola.