Förändring eller avslutande av förskola eller pedagogisk omsorg

Här kan du anmäla förändringar eller avslut av verksamheter inom förskola eller skola i Täby kommun gällande fristående verksamheter.