Så skickar du ett klagomål

Vänd dig i första hand direkt till den verksamhet som du är missnöjd med. Ofta kan brister och oklarheter redas ut på det sättet. Du kan alltid vända dig till verksamhetschefen.

Klagomål ersätter inte ett formellt överklagande av beslut

Det här händer när du lämnar klagomål 

När du lämnar dina klagomål registreras det som ett ärende och du får en bekräftelse på att vi tagit emot det. Ansvarig chef tar hand om ärendet och hör av sig till dig om du inte väljer att vara anonym.  Om du väljer att vara anonym kan vi inte återkoppla och informera dig om hur vi har följt upp ditt ärende. Handlingar som kommer in till kommunen är allmänna handlingar och är oftast offentliga. Det betyder att alla kan ta del av dem.


Klagomål Täby kommun

Behöver du ange kontaktuppgifter?

Kontaktuppgifter (frivillig uppgift)

De personuppgifter du lämnar i samband med att du fyller i och skickar detta formulär kommer att behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen. Läs mer om hur Täby kommun behandlar personuppgifter.

Kontrollera och skicka

Det här har du skrivit in i ditt ärende:

Beskrivning

Namn:  

Gatuadress

Telefon

E-mail