Så anmäler du ett klagomål eller synpunkt

Om det inte finns möjlighet att prata med den verksamhet du är missnöjd med direkt är det här du kan skicka in ditt klagomål eller din synpunkt.

Klagomål ersätter inte ett formellt överklagande av beslut.

Det här händer när du lämnar klagomål 

När du lämnar dina klagomål registreras det som ett ärende och du får en bekräftelse på att vi tagit emot det. Ansvarig chef tar hand om ärendet och hör av sig till dig om du inte väljer att vara anonym.  Om du väljer att vara anonym kan vi inte återkoppla och informera dig om hur vi har följt upp ditt ärende. Handlingar som kommer in till kommunen är allmänna handlingar och oftast offentliga. Det betyder att alla kan ta del av dem.


Klagomål Täby kommun

Kontaktuppgifter (frivilligt)

De personuppgifter du lämnar i samband med att du fyller i och skickar detta formulär kommer att behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen. Läs mer om hur Täby kommun behandlar personuppgifter.