Guide till Täby

Är du nyinflyttad i Täby? På tillfälligt besök? Eller trogen Täbybo som är nyfiken på din egen hembygd?