Trygghetsarbete

Säkerhetschefen i Täby kommun ansvarar för att leda och samordna säkerhetsarbetet. Trygg i Täbyrådet, som består av politiker från kommunstyrelsen, chefstjänstemän och Täby närpolischef, samordnar kommunens trygghets- och drogförebyggande arbete så att alla kan känna trygghet och trivsel i hela kommunen.