Trygghet, säkerhet och krisberedskap

Samhällets krisberedskap ska skydda invånarnas liv och hälsa, samhällets funktionalitet och förmågan att upprätthålla grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter.