Att tjänstgöra som röstmottagare

Under de allmänna valen till riksdag, region- och kommunfullmäktige 2022 tjänstgör röstmottagare som ser till att väljarna kan rösta. Många invånare har visat intresse om att bli röstmottagare och nu är kvoten fylld. Du kan ändå lämna in en intresseanmälan om behov uppstår. Då tar valkansliet kontakt med de kandidater som är aktuella för uppdraget.