Miljö-, drift- och trafiksäkerhetsutskottet

Utskottet beslutar i frågor som ankommer på en kommunal trafiknämnd.