Utskottet för stadsbyggnad och miljö

Utskottets uppdrag inbegriper strategiska frågor inom stadsbyggnad, miljö och energi. Syftet för utskottet är att ha en ledande och beredande roll i de strategiska frågorna avseende den fysiska samhällsstrukturen.