Utskottet för arbetsmarknads- och näringslivsfrågor

Utskottet ska för kommunstyrelsens räkning arbeta strategiskt med frågor rörande arbetsmarknad och näringsliv samt allmänt främja sysselsättningen och näringslivet i kommunen.