Ansök

Särskilt stöd och anpassningar

Du kan få stöd och hjälp till anpassningar via den skola du ska studera på.

Behov av särskilt stöd och extra anpassningar

Utbildningen ska alltid utformas så att du som är i behov av särskilt stöd eller extra anpassningar får det. Om du behöver särskilt stöd har du rätt till det oavsett undervisningsform och studienivå.

För att göra de anpassningar behöver, kontaktar du den skola du ska studera på. Gör det så fort du fått kallelsen till kursen.

Skolorna hittar du på ansökningswebben

Vill du läsa mer om särskilt stöd kan du göra det på Skolverkets webbplats.