Studiesätt

Du kan välja om du vill studera på distans eller i klassrum. Du kan också ha möjlighet till stöd och särskilda anpassningar samt studiemedel.