Undervisningsform under hösten

11 december 2020, kl. 08:47

Tills vidare sker undervisningen via KCNO till största del på distans. I vissa fall kommer det vara möjligt med undervisning i klassrum om anordnaren har möjlighet att erbjuda detta på ett vis som ligger i linje med Folkhälsomyndighetens allmänt förebyggande åtgärder mot smittspridning.

I de fall det kan bli aktuellt med klassrumsundervisning kommer den ske i mindre grupper. Avstånden mellan sittplatser kommer att ökas och goda möjligheter till handtvätt finnas. Lokalerna städas minst en gång om dagen.

Är du på väg att skicka in en ansökan går det bra, ansökningsprocessen påverkas inte av beslutet om distansundervisning. Om du helst vill studera i klassrum ska du välja en sådan kurs i vår kurskatalog. Vi kan dock inte garantera att alla som söker klassrumsundervisning får studera i klassrum. Din skola kommer att kontakta dig med mer information om upplägget inför din kursstart. 

Vill du veta mer hur du påverkas av kontaktar du din skola eller Täby kommuns kontaktcenter på 08-555 590 00. Det går också bra att använda det frågeformulär som finns på KCNO:s webbplats.