Undervisningen fortsätter på distans

2 februari 2021, kl. 17:14

Undervisningen på vuxenutbildning och SFI sker fortsatt till största del på distans. Nya beslut kommer att fattas utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer.