Ny webbplats för vuxenutbildningen

16 januari 2020, kl. 13:14 - Förskola & skola

Nu finns en ny webbplats för vuxenutbildningen i Danderyd, Vallentuna, Vaxholm, Täby och Österåker kommun, som har adressen kcno.se.

Sedan 2004 har de fem kommunerna samverkat kring antagningen gällande vuxenutbildning för kommunernas invånare. Kommunsamarbetet går under namnet KCNO, som står för Kunskapscentrum nordost. Nu tas nästa steg i samarbetet genom att lansera en ny webbplats.

- Vi har sett ett stort behov av att göra en sökbar, lättnavigerad och informativ webbplats. Min förhoppning är att den nya webbplatsen ska underlätta för de invånare som vill läsa komvux eller SFI, säger Tobias Karlström (KD), ordförande gymnasie- och näringslivsnämnden.

Täby kommun fungerar som navet i samarbetet, och det är i Täby KCNOs medarbetare och besökslokaler ligger. Att det är Täby kommun som är den centrala kommunen i samarbetet märks också på den nya webbplatsen kcno.se, som ligger under Täby kommuns webbplats taby.se.

- Det faller sig naturligt att vi har den här lösningen när övrig KCNO-verksamhet utgår från Täby kommun. Vi vill hitta den bästa lösningen både för invånarna och för att kunna fortsätta kommunsamarbetet, säger Tobias Karlström.

KCNOs förra webbplats finns kvar ytterligare någon dag, sedan kommer besökarna automatisk flyttas över till den nya webben. För att komma till den nya webbplatsen klickar du på länken nedan. 

KCNOs nya webbplats

Det här är KCNO

KCNO ansvarar för antagningen till vuxenutbildning för invånarna i de fem kommunerna Danderyd, Täby, Vallentuna, Vaxholm och. Samarbetet startades för att skapa bättre förutsättningar för invånarna att kunna läsa vuxenutbildning. Genom samarbetet har studievalsmöjligheterna för invånarna ökat, och de ekonomiska kostnaderna och administrativa resurserna för kommunerna har minskat. Genom KCNO ges möjligheten att läsa komvux, vuxenutbildning på grundläggande och gymnasial nivå, och SFI som står för svenska för invandrare. KCNOs lokaler finns på Kanalvägen 15 i Täby.