Det här gäller för SFI och flyktingar från Ukraina

23 mars 2022, kl. 11:45

Personer över 18 år som kommer som flyktingar från Ukraina enligt massflyktsdirektivet har inte rätt till SFI eller komvux. Till exempel svenska kyrkan arrangerar språkcaféer.

Skolverket fattar beslut om vad som gäller för SFI och komvux för personer över 18 år som kommer enligt massflyktsdirektivet. Mer information finns på Skolverkets webbplats:

Om rätt till SFI

Om rätt till komvux på gymnasial nivå

Om rätt till komvux som särskild utbildning

Personer under 18 år har rätt till skola enligt massflyktsdirektivet.

Språkstöd från andra organisationer

Många folkhögskolor och studieförbund kan, eller kommer att kunna, erbjuda svenskundervisning. Vissa hjälporganisationer erbjuder språkstöd. Till exempel arrangerar Svenska kyrkan ett prata svenska-café. 

Svenska kyrkans prata svenska-café

Svenska kyrkans prata svenska-café