Datum för slutbetyg förlängs till 1 juli 2025

7 april 2021, kl. 12:30

Med anledning av covid-19 har regeringen beslutat att förlänga möjligheten att utfärda slutbetyg. Det innebär att du som tidigare läst enligt den äldre kursplanen men ännu inte hunnit ta ut ett slutbetyg nu har fram till den 1 juli 2025 på dig.

De studerande som är berörda av förändringen är de som har dokumentet ”Samlat betygsdokument” från gymnasiet eller vuxenutbildning.

Förändringarna som träder i kraft 2025 innebär att du riskerar att förlora de kurser du tidigare har läst, och i värsta fall kan behöva läsa om en hel gymnasieexamen. Anledningen är att många av kurserna inte går att omvandla till det nya systemet och därmed inte kan ingå som en del av en examen.

Du som läst efter äldre kursplanen

Har du kurser efter den förra kursplanen, där det exempelvis heter svenska A och svenska B och betygen är i skalan från MVG till IG, behöver du beställa ditt slutbetyg i god tid innan 1 juli 2025. Det här behöver du göra oavsett om du ska läsa vidare eller inte. 

Ta gärna kontakt med oss för att lägga upp en studieplan. Tänk på att det kan ta tid att läsa de kurser som saknas.