Ansök

Kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning

Kommunal vuxenutbildning (komvux) som särskild utbildning är för dig som har en intellektuell funktionsnedsättning eller förvärvad hjärnskada. Kurserna motsvarar studier i grundsärskolan och gymnasiesärskolan.

Komvux som särskild utbildning är för dig som är över 20 år och har inlärningssvårigheter som beror på intellektuell funktionsnedsättning eller förvärvad hjärnskada. Du kan läsa kurser på både grundläggande och gymnasial nivå. För att få läsa på Komvux som särskild utbildning behöver du:

  • omfattas av LSS (lagen om stöd och service)
  • ha fyllt 20 år
  • sakna kunskaper i det som kursen kan ge men ha förutsättningar för att klara kursen.

Kurser på olika nivåer

Du kan läsa kurser på grundläggande och gymnasial nivå. Särskild utbildning på grundläggande nivå syftar till att ge vuxna kunskaper på en nivå som motsvarar den som utbildningen i grundsärskolan ska ge. Särskild utbildning på gymnasial nivå syftar till att ge vuxna kunskaper på en nivå som gymnasiesärskolan ska ge.

Vägledning för dig

För att få reda på vad som gäller för dig och hur du kan gå tillväga kan du vända dig till oss och få hjälp av en studie- och yrkesvägledare. Fyll i formuläret så kontaktar vi dig.

Personuppgifter i den här e-tjänsten kommer att behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen och endast för de ändamål tjänsten avser. taby.se/personuppgifter

Så här ansöker du

Du ansöker till den skola som du vill gå på. Du kan söka till skolor i andra kommuner än din egen om du hellre vill gå där. I Stockholmsområdet finns flera skolor dit du kan söka. Till exempel finns Ängsholmsskolan i Täby, Komvux Österåker i Österåker, Komvux Rosenlund i Stockholms stad eller Lärvux i Sigtuna kommun.

Ekonomi för studier

Du kan inte få studiemedel från CSN för studier på komvux som särskild utbildning.

Om du har ersättning från Försäkringskassan eller annan myndighet är det viktigt att du kontaktar din handläggare och planerar din ekonomi innan du börjar studera. Du kan läsa mer på länkarna nedan:

Försäkringskassans webbplats

Arbetsförmedlingens webbplats

Specialpedagogiska myndighetens webbplats

Mer information

Vill du läsa mer om komvux som särskild utbildning kan du läsa mer på Skolverkets webbplats.

Skolverkets webbplats