Ansök

Lärling

Att vara lärling passar dig som gillar att lära sig genom praktik.

Om utbildningen

På lärlingsutbildningen är minst 70 procent av undervisningen förlagd på en arbetsplats, resten är på skola eller självstudier. På arbetsplatsen har du din handledare och på skolan finns en yrkeslärare som följer dig genom din utbildning. Varje utbildning börjar med en introduktion på två veckor. Samtidigt görs en studieplanering och besök på den arbetsplats du ska vara lärling. För att lyckas genomföra utbildningen krävs det att du som student är motiverad och intresserad av ditt framtida yrke.

Behörighet

Du kan söka utbildningen om du:

  • är folkbokförd i Vallentuna, Vaxholm, Täby, Österåker eller Danderyds kommun
  • är minst 20 år (från och med den 1 juli det år du fyller 20 år) eller har ett slutbetyg, studiebevis eller examen från gymnasiet och är under 20 år.

Du kan också behöva vissa förkunskaper för att du ska kunna tillgodogöra dig utbildningen. 

Ansökan 

I kurskatalogen kan du läsa om den utbildning du är intresserad av. Du ansöker via knappen längst ner på sidan. 

Välj vad och hur du ska plugga

Utbildningstiden kan vara mellan 5 månader och 2 år (400-1600 poäng), och du väljer om du vill läsa på heltid eller deltid. I kurskatalogen hittar du alla kurser och utbildningar som går att söka just nu. Kurskatalogen uppdateras i god tid inför varje termin.

Samarbetsavtal med Stockholm

Hittar du inte den lärlingsutbildning eller skola som du söker kan det samarbetsavtal som finns med komvux i Stockholm stad hjälpa dig. Du kan då söka din lärlingsutbildning genom dem.

Studiemedel

Du som läser på minst halvtid kan söka studiemedel från Centrala studiestödsnämnden – CSN. Du behöver läsa minst 20 poäng per vecka för att det ska räknas som heltidsstudier. För att få fram hur mycket du studerar delar du kursens totala poäng med kursens totala antal veckor. Du kan läsa flera kurser samtidigt, men de får tillsammans inte överstiga mer än heltid. I räkneexemplen nedan ser du hur du ska räkna.

Kurs

Kursens totala poäng

Antal veckor du läser

Poäng per vecka

Din studietakt

Svenska 1

100 poäng

5 veckor

20 poäng per vecka

Heltid - 100 procent

Svenska 1

100 poäng

10 veckor

10 poäng per vecka

 

Halvtid – 50 procent

Svenska 1

100 poäng

20 veckor

5 poäng per vecka

Kvartsfart – 25 procent

Studiestartsstöd för arbetslösa

Studiestarts­stöd är ett bidrag för dig som är arbetslös. Du kan ansöka om studiestartsstöd för att studera på komvux eller folkhögskola från och med det år du fyller 25.

Det är din hem­kommun som i första hand bedömer om du har rätt till studiestartsstöd, om du tillhör målgruppen och om du uppfyller övriga villkor. Det är också via din hemkommun som du gör din ansökan.
Du är välkommen att kontakta oss för att utreda om stödet kan vara aktuellt för dig.

Med anledning av coronakrisen görs vissa undantag från ordinarie regler under 2020. Dessa ändringar innebär bland annat att du från och med den 1 juli 2020 kan du ha rätt till studiestartsstöd även om du har varit arbetslös kortare tid än sex månader. Även fribeloppet för studiestartsstödet tas bort under 2020. Det innebär att de inkomster som du har haft under 2020 inte kommer att påverka hur mycket studiestartsstöd du kan få. Det gäller alla typer av inkomster.

Du kan läsa mer om villkoren för studiestartsstöd:
https://www.csn.se/bidrag-och-lan/studiestod/studiestartsstod.html