Ung livsstil är en studie som genomförs bland barn och unga i mellanstadiet, högstadiet och gymnasiet. Syftet med studien är att kartlägga bland annat fritidsvanor, hälsa och livsvillkor. Täby kommun genomförde studien under 2013/2014 och följer under 2018 upp resultaten på nytt bland barn och unga i Täby.

Svarsresultaten bidrar till analyser för bland annat ungdomars livsvillkor, fritids- vanor och preferenser samt hälsosituation kopplat till kön, ålder, socioekonomisk bakgrund. Undersökningen genomförs anonymt och svaren bearbetas på samma sätt.

Alla skolor ingår i urvalet

Samtliga skolor och klasser i varje kommun ingår i urvalsramen. Svarsfrekvensen är mellan 70–90 procent, vilket i dagsläget gör studien till en av Europas största över barn och ungdomars livsstil. Senast studien genomfördes i Täby kommun var det 774 elever i urvalet på mellanstadiet, 733 elever på högstadiet och 1 396 elever på gymnasiet som besvarade frågorna.

Ung livsstil är ett fristående forsknings- och utvärderingsprojekt som startades 1984 och som i nuläget samarbetar 16 kommuner av olik storlek och befolkningssammansättning.

Hög svarsfrekvens ger säkra resultat

Under studien som genomfördes 2013/2014 svarade 88 procent av de tillfrågade eleverna på mellanstadiet och högstadiet samt 79 procent av de tillfrågade eleverna på gymnasiet. Den höga svarsfrekvensen ger ett tillförlitligt resultat och innebär att Täby kan göra säkra analyser av ungas livsstil.

Esplanad - ett resultat av Ung livsstil

Resultaten från den senaste studien, och kultur- och fritidsverksamhetens besöksstatistik visade att det fanns genusrelaterade mönster i de ungas fritidsvanor. Fritidsgårdar lockade generellt fler killar än tjejer och i kulturskolan och på biblioteken är situationen den omvända.

2015 startade projektet "En jämställd mötesplats för ungdomar" och i november 2017 öppnade den nya mötesplatsen Esplanad för unga mellan 16-21 år där kultur, konst och kreativitet står i centrum. Mötesplatsen har utformats i dialog med ungdomar och är ett verkligt resultat av ungas önskemål från enkäten 2013/2014. 

Läs mer om Ung livsstil och följ oss på Facebook