Seniordagen ska bidra till att Täbybor så länge som möjligt ska kunna behålla hälsa, självständighet, valfrihet och kontroll över sitt liv. Detta år fokuserar vi på hur vi kan motverka ofrivillig ensamhet.

Program

  • Thomas Nilsonne (M), ordförande i socialnämnden, hälsar välkommen.
  • (2:46) Susanne Rolfner Suvanto, en av landets främsta sakkunniga inom äldre och psykisk hälsa, inleder med en genomgång av psykisk hälsa och ohälsa hos äldre och om ofrivillig ensamhet.
  • (27:25) Susanne samtalar med Marianne Mörck, skådespelare och känd från Seniorsurfarna, om erfarenheter om ny teknik för en nybörjare.
  • (45:47) SeniorNet Täby berättar om hur Täbys seniorer kan få hjälp med dator, surfplatta och telefon.
  • (56:47) Susanne föreläser om hur du kan motverka psykisk ohälsa och ofrivillig ensamhet och några seniora Täbybor ger sina tips.
  • (1:23:10) Paus i tio minuter. Vill du sitta kvar kan du lyssna på Täby musikklasser som underhåller en stund.
  • (1:44:51) Täby seniorcenter berättar om sin verksamhet och representanter för Pensionärernas Riksorganisation (PRO) och SPF Seniorerna (SPF) berättar om sina åtgärder och planer för att arbeta mot ofrivillig ensamhet.

Programmet håller på i drygt två timmar. Vill du snabbspola i programmet kan du dra den runda cirkeln på tidslinjen till tiderna som står här ovan för respektive programpunkt.

Varmt tack för alla tips och frågor som skickats in till seniordagen!

Användbara länkar

Täby kommun

Täby kommun har ett direktnummer för äldre. Det är 08-555 590 45

Seniorcenter - öppen kommunal verksamhet där du kan träffa andra seniorer och delta i olika aktiviteter. För närvarande, under pandemin, kan du ta del av digitalt innehåll

SeniorNet Täby

SeniorNet Täby – hjälp och tips om datorer, telefoner och surfplattor

SeniorNet Täbys tips - om teater och museer på nätet, underhållning med mera

PRO

Pensionärernas Riksorganisation, PRO

Täby Centrum-Näsby

Täby Kyrkby

SPF

SPF Seniorerna 

Tibble Täby

Jarlabanke Täby 

SPF Facebook 

Inte ensam

Samarbete mellan Sveriges tre största pensionärsorganisationer PRO, SPF Seniorerna och SKPF Pensionärerna för att minska den ofrivilliga ensamheten bland äldre personer. Inte ensam 

Seniorsurfarna

Seniorsurfarna är en TV-serie om att minska digitalt utanförskap. Marianne Mörck, Björn Hellberg, Claes Malmberg och Ewa Fröling skickas till ett träningsläger för att bli en fullfjädrad seniorsurfare. Seniorsurfarna SVT 

Tillsammans i höst

Riksförbundet HjärtLung bjuder på gemenskap och aktiviteter för dig som vill pröva något nytt trots pandemi. Tillsammans i höst

Äldrelinjen

För dig som är över 65 år och behöver någon att prata med. Äldrelinjen drivs av organisationen Mind och har öppet måndag-fredag 8-19 och helger 10-16 på 020-22 22 33

Äldre – psykisk hälsa

Psykisk ohälsa är inte en naturlig del av åldrandet utan det går att förebygga. Social gemenskap och stöd, fysisk aktivitet, goda matvanor och meningsfullhet i vardagen är viktiga faktorer för ett hälsosamt åldrande och kan förebygga psykisk ohälsa.

Folkhälsomyndigheten 

Socialstyrelsen

Anhöriglinjen

Behöver du råd och stöd i din situation som anhörig? Har du frågor om dina rättigheter? Vill du prata med en medmänniska? Kontakta Anhöriglinjen 0200-239 500 

Röda Korset

Tips och råd för att minska din oro. Stödtelefonen är öppen vardagar mellan kl. 12-16 0771-900 800 Röda Korset 

Jourhavande medmänniska

Du kan kontakta Jourhavande medmänniska 08-702 16 80 varje natt mellan klockan 21-06.

Kvinnofridslinjen

Om du har utsatts för fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld kontakta Kvinnofridslinjen 020-50 50 50

Självmordslinjen

Självmordslinjen telefon: 90101, som drivs av organisationen Mind kan du prata med någon om du har tankar på att ta ditt liv eller har en närstående med sådana tankar. Du kan även nå dem via chatt eller mejl.

Täby församling

Täby församling erbjuder seniorer i Täby bland annat Telefonvän, Samtalslinjen, Livsnära samtal och Leva-vidare-grupp.

Verksamheten i församlingen presenteras på denna film

Digitala gudstjänster

Många församlingar i Svenska kyrkan sänder gudstjänster och andra evenemang live på webben 

Jourhavande präst

Ring 112 och be dem koppla dig till jourhavande präst. De går även att nå via Svenska kyrkans chatt eller genom att skicka ett digitalt brev.