Den nya översiktsplanen beskriver den långsiktiga utvecklingen för Täby. På träffen får du höra mer om vad det innebär för dig som företagare. Du får också reda på hur kommunen arbetar för att trafik och infrastruktur ska fungera i vardagen och utvecklas för framtiden. Varmt välkommen att träffa andra lokala företagare och representanter från kommunen!

Tid och plats

Datum: onsdag 27 oktober

Tid: 08.00─09.00, kaffe och smörgås serveras från 07.45

Plats: Täby kulturhus, Esplanaden 11/Biblioteksgången 13, Täby

Program

Välkommen

Erik Andersson (M), kommunstyrelsens ordförande

Eva von Wowern (KD), ordförande i gymnasie- och näringslivsnämnden

Caroline Arenander, näringslivschef

Nya översiktsplanen

Så vill Täby kommun bevara, utveckla och använda den fysiska miljön i Täby.

Marie Broberg, översiktsplanerare

Trafik och infrastruktur

Vad händer med Roslagsbanan och vad görs för att öka framkomligheten i vägnätet?

Magnus Nissar, projektchef infrastruktur

Panelsamtal

Passa på att framföra synpunkter och ställa frågor till panelen.

Erik Andersson (M), kommunstyrelsens ordförande

Eva von Wowern (KD), ordförande i gymnasie- och näringslivsnämnden

Johan Algernon (M), ordförande stadsbyggnadsnämnden

Marie Broberg, översiktsplanerare

Emily Lidman, planarkitekt

Magnus Nissar, projektchef infrastruktur

 

Kontakt: naringsliv@taby.se eller kontraktcenter: 08 - 555 590 00.

Välkomna!

Erik Andersson (M), kommunstyrelsens ordförande

Eva von Wowern (KD), ordförande i gymnasie- och näringslivsnämnden