Kyrkskolan i Täby kyrkby består av en huvudbyggnad, annexet Linden och två paviljonger. Fastigheten ska renoveras för att anpassas utifrån verksamhetens behov.

När renoveringen av Kyrkskolan är färdig beräknas skolan kunna ta emot 350 elever.
Det nya annexet kommer byggas enligt miljöbyggnad silver.

Skolgård

Skolgården kommer byggas om i samband med renoveringen och nya lekfunktioner kommer att finnas där.

Idrottssal

Idrottssalen har renoverats och stod klar december 2020.

Tidplan

Projektet delas in två etapper. I första etappen kommer Linden att renoveras och byggas om. Den nya byggnaden kommer få två våningar istället för en som den befintliga byggnaden idag har. Byggstart är planerad till mars 2019. Under ombyggnationen kommer stora delar av skolgården påverkas och spärras av. Linden beräknas vara färdig juni 2020.

I andra etappen kommer huvudbyggnaden att renoveras invändigt. Beräknad byggstart är juli 2020. Den andra etappen beräknas färdigställas i december 2021.

Om Kyrkskolan

Kyrkskolan är en skola med elever från förskoleklass till årskurs 6. Idag har skolan cirka 250 elever varav cirka 160 elever har fritidsverksamhet i Kyrkskolan. Skolan har även en inskriven fritidsverksamhet - fritidsklubben - för eleverna i årskurs fyra till sex.

Läs mer på Kyrkskolans webbplats