Nu är ansökan öppen för 2018

Varje år uppmärksammar kultur- och fritidsnämnden personer eller grupper som gjort framstående prestationer och insatser inom det kulurella området samt och barn- och ungdomsidrotten i Täby. Nämnden uppmärksammar också initiativ för att motverka olika typer av diskriminering i samhället.