Europeiska mobilitetsveckan (European Mobility Week) är ett europeiskt initiativ för att underlätta och uppmuntra till hållbara resor och transporter. Den europeiska mobilitetsveckan äger rum den 16–22 september varje år. Täby kommun deltar genom att under veckan erbjuda fyra cykelorienteringar.

Cykelorientering

Det finns två cykelorienteringar med fokus på lekplatser; en för den norra delen av kommunen och en för den södra. Det finns även en orientering med inriktning mot kultur och en som innebär en rejäl utmaning för dig som vill ta ett ordentligt cykelpass över hela kommunen.

För att delta väljer du en orientering och de kartor som hör till. Cykla till de olika platserna som finns utmärkta på respektive karta. Svaren på frågorna i orienteringen finner du på plats.

Lycka till!

Karta barn norra.pdf (1.12 MB)
Karta barn södra.pdf (1.33 MB)
Karta kultur.pdf (1.35 MB)
Karta lång.pdf (1.47 MB)

Frågor cykelorientering

Facit

 1. Trä
 2. Båt
 3. Klockstapel
 4. 2 grisar, 2 får och 1 häst
 5. 100 m
 6. Hängmattor
 7. Lila
 8. Ekorrar

Facit

 1. 10 stycken
 2. Vision
 3. Basket
 4. Mosaik
 5. Vatten
 6. 4 st
 7. Helikopter och flygplan
 8. Zanzibar
1. Vilket år blev Täby köping ägare till Ytterbystugan?
2. Hur många människofigurer pryder brunnen mellan Näsby Slott och Näsbyviken?
3. I Centralparken finns en serie skulpturer. Vad heter skulpturen på grusplanen vid Flottiljvägen?
4. Längre norrut i Centralparken finns skulpturen Harmoni, vad föreställer den?
5. Vid Ensta krog ligger Roslagsmålarna. Hur många färgklickar är det på Roslagsmålarnas färgpalett?
6. Norr om Jarlabanke bro ligger Båtsmanstorpet. Vad omgärdar Båtsmanstorpet?
7. Hur många kvarter är Täby kyrkas kyrkogård indelad i?
8. Hur långt är det mellan Karby gård och Örsta?

 

1. Vilka vänner omnämns vid Risbyle?
2. Vid Holmfrids väg finns en park med en cirkel. Hur många bänkar finns i cirkeln?
3. Vid Roslagsvägen ligger Vågsjö, en grön entré. Vilket år fick Ullnasjön sitt namn?
4. Grusvägen som fortsätter där Slalomvägen slutar leder till Ullnabadet. På vilka koordinater ligger badet?
5. Hur många pålar bildar formen av en båt vid Skavlöten?
6. Söder om Valla gård ligger Lill Valla. Vad finns där?
7. Hur många stigar går det från toppen av backen söder om Erikslund? Den vid rönnen räknas som en.
8. Vid gångvägen mot Rösjöbadet finns information om vattenkvaliteten – hur bra är den?
9. Hur många belysningsstolpar finns det i den f.d. skidbacken vid Mosstorpsparken?
10. Bakom Näsby slott ligger Barockparken. Vad finns i mitten av den?