Konstutlysningarna

Ansökningsperioden för konstuppdragen startade den 7 januari 2019 och pågick fram till och med den 14 februari 2019. Under ansökningsperioden fick konstnärer möjlighet att anmäla intresse till att delta i utlysningen. Nästa steg är att respektive konstkommitté väljer ut 3 konstnärer för skissuppdrag för simhallen och 5 konstnärer för skissuppdrag för Biblioteksgången.

För mer detaljerad information kring utlysningen läs konstprogrammen.

Konstprogram för Täby simhall.pdf (11,03 MB)
Konstprogram för Biblioteksgången.pdf (1,88 MB)

Under hösten 2019 kommer kultur- och fritidsnämnden att besluta kring de vinnande konstnärerna för de fyra uppdragen att utföra de konstnärliga gestaltningarna.

Konst i Täby simhall

I centrala Täby byggs en modern simhall som kommer att ligga granne med den nya stadsdelen Täby park. Simhallen beräknas öppna 2022. Läs mer om Täbys nya simhall

Tidplan

7 januari 2019 Ansökan om att lämna intresseanmälan öppnar
14 februari 2019 Sista dag att lämna in intresseanmälan
Januari Utlysning av uppdrag
Februari - september Urvalsarbete
April - augusti Skissperiod
September - oktober Beslut i nämnd
År 2021 - 2022 Konsten beräknas monteras

Konst i Biblioteksgången

Biblioteksgången är ett av Täbys mest centrala promenadstråk i Täby centrumområdet. Längst Biblioteksgången finns Täby kulturhus med bland annat bibliotek. I närheten finns även andra privata verksamheter, service och bostäder.

Biblioteksgången är planerad att rustas upp under 2020 och 2021. Läs mer om upprustningen av Biblioteksgången

Tidplan

7 januari 2019 Ansökan om att lämna intresseanmälan öppnar
14 februari 2019 Sista dag att lämna in intresseanmälan
Januari Utlysning av uppdrag
Februari - juni Urvalsarbete
April- augusti Skissperiod
September Beslut i nämnd
År 2020 - 2021 Konsten beräknas monteras

Referensgrupp

För att få in invånarnas synpunkter kommer en referensgrupp bestående av invånare att tillsättas för att tycka till om den nya offentliga konsten i Biblioteksgången. Invånare har själva kunna anmäla sitt intresse kring att delta. Just nu pågår urval av medverkande i referensgruppen. Urval för medverkande i referensgruppen utgår från ålder och var deltagarna bor för att få en spridning som kan representera invånarna i kommunen. Om du anmält intresse för att delta i referensgruppen kommer du bli kontaktat via e-post.

Referensgruppen kommer bestå av 6-8 personer och de kommer träffas vid två tillfällen.

Det första tillfället som referensgruppen träffas är den 11 mars klockan 18.00-19.30 och det andra i mitten av augusti.

 

Konstpolicy

I konstpolicyn kan du läsa mer om hur Täby kommun jobbar med offentlig konst.

Konstpolicy.pdf (110,67 KB)