Besöksförbud på kommunens boenden

Det råder besöksförbud på äldreboenden och på boenden för personer med funktionsnedsättning, men inte på serviceboenden. Besöksförbudet gäller tills vidare.

Riskgrupper

Enligt Folkhälsomyndigheten har det rapporterats att vissa grupper har en ökad risk för allvarligare symtom vid smitta. Eftersom viruset är nytt vet man fortfarande inte tillräckligt om vilka grupper som riskerar svår sjukdom. Det som hittills har konstaterats är att framför allt äldre personer, och med bakomliggande sjukdom som hjärt- kärlsjukdom, diabetes, kronisk lungsjukdom och högt blodtryck, kan drabbas hårdare om de smittas av coronaviruset. Extra utsatta för att drabbas av allvarlig sjukdom är personer med flera underliggande sjukdomar.

Genom försiktighet kan risken att bli sjuka minskas och de mest utsatta kan skyddas. Hos Folkhälsomyndigheten finns mer information för dig som tillhör en riskgrupp.

Information till riskgrupper på Folkhälsomyndighetens webbplats

Stängda verksamheter inom vård och omsorg

Seniorcenter, Träffpunkten och Kemistens dagliga verksamhet håller stängt tills vidare.

Ungdomsmottagningen pausar sina tider för drop-in tills vidare. Familjecentrum har stängt för öppna besök men har fortfarande öppet för bokad verksamhet. 

Dagcentralens lokaler är stängda för tillfället men frukost erbjuds till besökarna.

Stödsamtal

Du som har en funktionsnedsättning och känner oro över coronaviruset covid-19 kan ringa telefonnummer 08-5555 9608. Då får du prata om din oro med en medarbetare på avdelningen för funktionsnedsättning. Telefontiderna är:

  • måndag, tisdag, onsdag och fredag klockan 16-18
  • torsdag klockan 9-11.

Kontakta Täby kommun

Genom att använda digitala kontaktvägar som e-tjänster och frågeformulär kan vi hjälpas åt att minska risken för samhällsspridning av covid-19.

Behöver du ändå besöka kommunhuset eller någon av verksamheterna är det ordinarie öppettider som gäller, om inget annat anges. Besöksförbud gäller på vissa ställen, exempelvis kommunala äldreboenden, där riskgrupper finns. 

Om du vill ringa når du kontaktcenter på 08-555 590 00.

Täby kommuns e-tjänster och frågeformulär

För dig som vill veta mer

Täby kommun har infört besöksförbud på kommunala äldreboenden efter att Folkhälsomyndigheten bedömt att det är en rimlig åtgärd. Besöksförbudet gäller tills myndigheterna ger andra rekommendationer. Även Seniorcenter stängs tills vidare. Beslutet har fattats av medicinskt ansvarig läkare (MAL) och medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) för äldreboenden i kommunens regi. Besöksförbudet gäller tills myndigheterna ger andra rekommendationer.

Täby kommun kan inte fatta beslut om privata utförares verksamheter. Beslut fattas självständigt av den privata utföraren som har fått information om kommunens åtgärd.

Täby kommun arbetar kontinuerligt med förebyggande åtgärder och är beredd att förstärka insatserna om det bedöms nödvändigt.

Bemanning och beredskap för äldreomsorg och personer med funktionsnedsättning

Kommunen har dagliga avstämningar för bemanningsläge och beredskap inom kommunala äldreboenden, dagverksamhet, boenden inom LSS och socialpsykiatri, dagliga verksamheter, sysselsättning och boendestöd.

Kommunen har också löpande dialog med privata utförare. För närvarande finns beredskap i alla verksamheter.

Genom att vara extra försiktiga i kontakten med andra kan risken att bli sjuka minskas. Det är framför allt äldre personer, och med bakomliggande sjukdom som hjärt- kärlsjukdom, diabetes, kronisk lungsjukdom och högt blodtryck, som kan drabbas hårdare om de smittas av coronaviruset.

For information in English and other languages

If you want to access the information on the website in a language other than Swedish, you can use the function "choose language". From a computer, you will find it in the top right corner of your screen. If you use your phone, you will find it at the bottom of the "menu button" which you will find at the top of your screen.

If you have travelled to a country where the corona virus has spread, and you or your child have symptoms such as cough, difficulty breathing or fever, please call the Stockholm Region health line, phone 1177, +461177.

If you have questions about symptoms you may have, please call 113 113 for guidance.

For information in other languages than Swedish, please follow the links below.