Besök på äldreboenden

Smittskydd Stockholm har tagit fram riktlinjer för hur besöket ska bli så säkert som möjligt. Inom all vård och omsorg fortsätter Region Stockholms riktlinjer att gälla även efter den 29 september. Personalen fortsätter också att använda skyddsutrustning och följa riktlinjer. 

Så här blir ditt besök på äldreboende säkert

  • Stanna hemma vid symtom på infektion – även milda symtom
  • Håll två meters avstånd så ofta du kan
  • Tvätta eller sprita händerna ofta
  • Använd munskydd under hela besöket
  • Besöket sker i personens lägenhet – inte i allmänna utrymmen
  • Kom högst två besökare vid samma tillfälle

En tredje dos av vaccin kommer att erbjudas alla personer som bor på äldreboenden från oktober. För mer information om vaccination läs mer på 1177 Vårdguidens webbplats

Stöd för dig och familjen

En pandemi kan väcka oro och många funderingar. I Täby kommun finns stöd för dig och din familj dit ni kan vända er om ni behöver hjälp.

Stöd för dig själv och din parrelation

Stöd för vårdnadshavare, barn och unga

Seniorcenter öppnar upp så smått

Under oktober öppnar Seniorcenter två dagar i veckan. På Seniorcenters webbsida kan du ta del av programmet men även jympafilmer, musikunderhållning och matinspiration digitalt. Här finns också information om hur du kan få hjälp med din dator, platta eller telefon från SeniorNet. 

Mer om Seniorcenter

Kontakta Täby kommun

Genom att använda digitala kontaktvägar som e-tjänster och frågeformulär kan vi hjälpas åt att minska risken för samhällsspridning av covid-19.

Om du vill ringa når du kontaktcenter på 08-555 590 00.

Täby kommuns e-tjänster och frågeformulär

For information in English and other languages

If you want to access the information on the website in a language other than Swedish, you can use the function "choose language". From a computer, you will find it in the top right corner of your screen. If you use your phone, you will find it at the bottom of the "menu button" which you will find at the top of your screen.

For general questions about Covid-19, you can call 08-123 680 00, Monday to Friday between 9-12 am. Those who answer speak Arabic, Somali, Persian / Dari Tigrinya / Amarinja and Russian. Please note that the service does not offer any medical advice, but only answers general questions about Covid-19. You can also call 113 113 for guidance.

If you have symptoms such as cough, difficulty breathing or fever, please call the Stockholm Region health line, phone 1177, +461177.

For information in other languages than Swedish, please follow the links below.