Besök på äldreboenden

Folkhälsomyndigheten har beslutat om att införa tillfälligt besöksförbud för äldreboenden i Täby. Detta efter att Täby kommun meddelat behov av ett besöksförbud. Förbudet gäller alla privata och kommunala boenden i kommunen. Det tillfälliga besöksförbudet gäller till och med 2 februari 2021. Därefter fattas nytt beslut beroende på smittläget.

Personalen på respektive äldreboende kan hjälpa dig och din närstående att komma i kontakt med varandra per telefon eller digitalt. Undantag från besöksförbudet kan göras vid särskilda skäl och beslutas av verksamhetschefen.

Vaccination pågår för personer på äldreboenden och personal i vård och omsorg. För mer information om vaccination för övriga grupper läs mer på 1177 Vårdguidens webbplats

Vanliga frågor gällande omsorgsboenden

Här har vi samlat svaren på de vanligaste frågorna som ställs gällande kommunens äldreboenden och LSS-boenden.

Hitta svaren på de vanligaste frågorna

Stöd för dig och familjen

En pandemi kan väcka oro och många funderingar. I Täby kommun finns stöd för dig och din familj dit ni kan vända er om ni behöver hjälp.

Stöd för dig själv och din parrelation

Stöd för vårdnadshavare, barn och unga

Stängda verksamheter inom vård och omsorg

Flera verksamheter som exempelvis Seniorcenter, Träffpunkten och Träffen håller stängt för besök tills vidare.

Ungdomsmottagningen pausar sina tider för drop-in tills vidare. Familjecentrum har stängt för öppna besök men har fortfarande öppet för bokad verksamhet. 

Punkten håller stängt till och med 22 januari.

Seniorcenter ställer om

Seniorcenter har stängt för besök men du kan ta del av bland annat jympafilmer och matinspiration digitalt. Här finns också information om hur du kan få hjälp med din dator, platta eller telefon från SeniorNet. 

Mer om Seniorcenter

Kontakta Täby kommun

Genom att använda digitala kontaktvägar som e-tjänster och frågeformulär kan vi hjälpas åt att minska risken för samhällsspridning av covid-19.

Om du vill ringa når du kontaktcenter på 08-555 590 00.

Täby kommuns e-tjänster och frågeformulär

För dig som vill veta mer

Fem råd från Region Stockholm

  1. Tvätta händerna ofta och alltid så fort du kommit till hemmet, klassrummet, arbetsplatsen eller annan plats. Händerna ska tvättas i minst 30 sekunder med tvål och vatten.
  2. Vid första känning av feber, hosta, snuva, muskelvärk, svårt att andas eller andra luftvägsymptom åk hem direkt. När du har symptom smittar du andra. Det är antingen covid-19, influensa eller en vanlig förkylning. Oavsett sjukdom kan det ge svåra sjukdomsförlopp hos äldre och/eller de med andra underliggande sjukdomar.
  3. Om du känner dig så dålig så att du behöver vård - åk inte till en vårdmottagning –kontakta 1177 Vårdguiden på telefon för vägledning om när, var och hur du bäst ska söka vård. Vid livshotande tillstånd ringer du 112.
  4. När du är sjuk - stanna hemma och undvik sociala kontakter annat än via digitala medier tills du har varit helt frisk i minst två dagar.
  5. Många ringer till 1177 - om du inte behöver vård men har frågor om det nya coronaviruset och covid-19 ring 113 13 istället. Eller sök information på 1177.se eller hos Folkhälsomyndigheten på folkhalsomyndigheten.se

Tänk också på att hålla avståndet till andra människor.

Andra allmänt förebyggande åtgärder mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ansiktet eller ögon, samt att undvika nära kontakt med sjuka människor.

Självskattningstest

Region Stockholms självskattningstest kan användas om du vill lära dig mer om symptomen samt veta när du behöver ringa sjukvården.

Gör Region Stockholms test

Inställda evenemang och stängda mötesplatser

Med hänsyn till smittspridningsläget är publika evenemang inställda, vissa mötesplatser är stängda och möten som inte anses nödvändiga ställs in. Detta är ytterligare ett sätt att begränsa samhällsspridningen av coviid-19.

Mer om kommunens åtgärder

Enligt Folkhälsomyndigheten har det rapporterats att vissa grupper har en ökad risk för allvarligare symtom vid smitta. Eftersom viruset är nytt vet man fortfarande inte tillräckligt om vilka grupper som riskerar svår sjukdom. Det som hittills har konstaterats är att framför allt äldre personer, och med bakomliggande sjukdom som hjärt- kärlsjukdom, diabetes, kronisk lungsjukdom och högt blodtryck, kan drabbas hårdare om de smittas av coronaviruset. Extra utsatta för att drabbas av allvarlig sjukdom är personer med flera underliggande sjukdomar.

Genom försiktighet kan risken att bli sjuka minskas och de mest utsatta kan skyddas. Hos Folkhälsomyndigheten finns mer information för dig som tillhör en riskgrupp.

Information till riskgrupper på Folkhälsomyndighetens webbplats

Besöksförbudet på kommunala äldreboenden och boenden för personer med funktionsnedsättningar gäller tills myndigheterna ger andra rekommendationer.

Täby kommun kan inte fatta beslut om privata utförares verksamheter. Beslut fattas självständigt av den privata utföraren som har fått information om kommunens åtgärd.

Täby kommun arbetar kontinuerligt med förebyggande åtgärder och är beredd att förstärka insatserna om det bedöms nödvändigt.

Bemanning och beredskap för äldreomsorg och personer med funktionsnedsättning

Kommunen har dagliga avstämningar för bemanningsläge och beredskap inom kommunala äldreboenden, dagverksamhet, boenden inom LSS och socialpsykiatri, dagliga verksamheter, sysselsättning och boendestöd.

Kommunen har också löpande dialog med privata utförare. För närvarande finns beredskap i alla verksamheter.

Vill du hjälpa till?

Nu söker vi dig som vill arbeta extra inom vård och omsorg.

Mer information och ansökan

For information in English and other languages

If you want to access the information on the website in a language other than Swedish, you can use the function "choose language". From a computer, you will find it in the top right corner of your screen. If you use your phone, you will find it at the bottom of the "menu button" which you will find at the top of your screen.

For general questions about Covid-19, you can call 08-123 680 00, Monday to Friday between 9-12 am. Those who answer speak Arabic, Somali, Persian / Dari Tigrinya / Amarinja and Russian. Please note that the service does not offer any medical advice, but only answers general questions about Covid-19. You can also call 113 113 for guidance.

If you have symptoms such as cough, difficulty breathing or fever, please call the Stockholm Region health line, phone 1177, +461177.

For information in other languages than Swedish, please follow the links below.