Du kan också hålla dig uppdaterad genom Facebookkontot Näringsliv Täby samt prenumerera på det digitala nyhetsbrevet Näringslivsnytt.

Näringsliv Täby på Facebook

Nyhetsbrevet Näringslivsnytt 

Rådgivning och företagsakut

Almi erbjuder via sin vanliga rådgivning en företagsjour för den som behöver stöd med anledning av pandemin. Kontakta Almis kundtjänst på nummer 0771-55 85 00 eller besök Almis webbplats.

Almis företagsjour

Stödpaket för lokala näringslivet

Täby kommun har med anledning av den fortsatta utvecklingen av coronapandemin utökat och förlängt det lokala stödpaket som togs fram i mars 2020, som tillägg till de nationella stöden. Stödpaketet gäller under 2021 som ett tillfälligt stöd till det lokala näringslivet.

 • För att stötta restaurangbranschen ytterligare fattades ett beslut om att tillfälligt slopa tillsynsavgifterna enligt alkohollagen i kommunfullnmäktige den 12 februari 2021.
 • Ingen avgift utgår för markupplåtsele för uteserveringar.
 • Förlängd betalningstid för fakturor inom livsmedelskontroll, servering- och tobakstillsyn. 
 • Korta ner betalningstider till leverantörer, efter kontakt med kommunen.
 • Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor beaktar aktuellt smittskyddsläge vid planering av tillsynsbesök samt prioriterar verksamhetskritiska prövnings- och tillsynsärenden. 
 • Generös hållning avseende öppethållande och eventuell utökning av yta för uteserveringar (om Polisen beviljar ansökan).
 • Fortsatt avgiftsfri parkering på kommunala parkeringsplatser.
 • Uppehåll i hämtning av hushållsavfall för verksamheter, som är tillfälligt stängda på grund av pandemin, tillåts och ingen administrativ avgift utgår vid ändringar.
 • Kreditering av fakturerade belopp och återbetalning av redan erlagda avgifter i prövningsärenden inom Södra Roslagens miljö- och hälsonämndens verksamhetsområde, enligt gällande taxa, ska ske om sökande återkallar sin ansökan. 
 • Kommunen kommer i sina kommunikationskanaler att fortsätta uppmuntra Täbyborna att stödja de lokala företagen.

Täby kommun fortsätter att följa utvecklingen av pandemin och vilka konsekvenser det får för näringslivet i Täby. Åtgärderna gäller hela 2021.

Verksamt.se

På verksamt.se finns samlad och uppdaterad myndighetsinformation till företagare till följd av coronaviruset. Där kan du också ta del av andra tjänster och information för dig som driver eller vill starta företag.

verksamt.se

Minska covid-19-spridningen

Från och med den 10 januari gäller en tillfällig covid-19-lag i Sverige och det är Länsstyrelsen som kontrollerar att lagen följs genom tillsyn. Verksamheterna som omfattas är skyldiga att förebygga smittspridning genom att bedriva verksamheten på ett sådant sätt att trängsel undviks och att människor kan hålla ett från smittskyddssynpunkt säkert avstånd från varandra. Håll dig uppdaterad vilka verksamheter som berörs.

Information från Länsstyrelsen Stockholm

Folkhälsomyndigheten har sammalt information till dig som bedriver olika typer av verksamheter. Dessutom har de statliga myndigheterna sammanställt en checklista, exempel samt nedlaggningsbara material till dig som är verksamhetsutövare. Du får konkreta råd hur du kan fortsätta anpassa din verksamhet så att personal, kunder och gäster kan fortsätta vara trygga.

Folkhälsomyndighetens information till verksamheter

Råd, tips och exempel för dig som verksamhetsutövare

Kontakta Täby kommun

Genom att använda digitala kontaktvägar som e-tjänster och frågeformulär kan vi hjälpas åt att minska risken för samhällsspridning av covid-19.

Om du vill ringa når du kontaktcenter på 08-555 590 00.

Täby kommuns e-tjänster och frågeformulär

För dig som vill veta mer

Matcha jobben Stockholm

En mötesplats för företag i Stockholm. Coronavirusets effekter har gjort att många företag plötsligt står inför en ny situation. Vissa företag har underbemanning och behov av resurser, medan andra står utan kunder och efterfrågan, med ett överskott att arbetskraft. Webbplatsen är kostnadsfri och drivs av Region Stockholm.

Matcha jobben

Almis brygglån

Almis brygglån är riktat till bärkraftiga små och medelstora företag i Sverige där finansieringsbehov uppstår som en följd av coronavirusets spridning. Syftet är att överbrygga en period av svårigheter och lånet ger möjlighet till villkor som är särskilt anpassade till rådande situation.

Mer om Almis brygglån

Ansök om stöd för korttidsarbete

Du som är företagare kan ansöka om stöd för korttidsarbete hos Tillväxtverket. Stödet innebär att anställda går ner i arbetstid under en period samtidigt som staten går in och ger ekonomiskt stöd. Ansökan och mer information finns via länken nedan.

Tillväxtverkets webbplats - Frågor och svar om korttids­arbete­­

Fler åtgärder

Ta del av de åtgärder som regeringen vidtagit för att mildra virusutbrottets konsekvenser för jobb och företag i Sverige. Informationen på sidan uppdateras löpande.

Regeringen.se

 

Hos Livsmedelsverket finns information för dig som hanterar livsmedel.

Mer på Livsmedelsverkets webbplats 

Fem råd från Region Stockholm

 1. Tvätta händerna ofta och alltid så fort du kommit till hemmet, klassrummet, arbetsplatsen eller annan plats. Händerna ska tvättas i minst 30 sekunder med tvål och vatten.
 2. Vid första känning av feber, hosta, snuva, muskelvärk, svårt att andas eller andra luftvägsymptom åk hem direkt. När du har symptom smittar du andra. Det är antingen covid-19, influensa eller en vanlig förkylning. Oavsett sjukdom kan det ge svåra sjukdomsförlopp hos äldre och/eller de med andra underliggande sjukdomar.
 3. Om du känner dig så dålig så att du behöver vård - åk inte till en vårdmottagning –kontakta 1177 Vårdguiden på telefon för vägledning om när, var och hur du bäst ska söka vård. Vid livshotande tillstånd ringer du 112.
 4. När du är sjuk - stanna hemma och undvik sociala kontakter annat än via digitala medier tills du har varit helt frisk i minst två dagar.
 5. Många ringer till 1177 - om du inte behöver vård men har frågor om det nya coronaviruset och covid-19 ring 113 13 istället. Eller sök information på 1177.se eller hos Folkhälsomyndigheten på folkhalsomyndigheten.se

Tänk också på att hålla avståndet till andra människor.

Andra allmänt förebyggande åtgärder mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ansiktet eller ögon, samt att undvika nära kontakt med sjuka människor.

Självskattningstest

Region Stockholms självskattningstest kan användas om du vill lära dig mer om symptomen samt veta när du behöver ringa sjukvården.

Gör Region Stockholms test

 

Med anledning av covid-19 gäller nya regler för verksamheter som serverar mat och dryck som exempelvis restauranger, barer och caféer. Från och med 1 juli 2020 har kommunen ansvaret över tillsynen av berörda verksamheter i kommunen. 

Regler för berörda verksamheter.pdf (396,27 KB)

Mer information till restauranger och krogar

For information in English and other languages

If you want to access the information on the website in a language other than Swedish, you can use the function "choose language". From a computer, you will find it in the top right corner of your screen. If you use your phone, you will find it at the bottom of the "menu button" which you will find at the top of your screen.

For general questions about Covid-19, you can call 08-123 680 00, Monday to Friday between 9-12 am. Those who answer speak Arabic, Somali, Persian / Dari Tigrinya / Amarinja and Russian. Please note that the service does not offer any medical advice, but only answers general questions about Covid-19. You can also call 113 113 for guidance.

If you have symptoms such as cough, difficulty breathing or fever, please call the Stockholm Region health line, phone 1177, +461177.

For information in other languages than Swedish, please follow the links below.