Du kan också hålla dig uppdaterad genom Facebookkontot Näringsliv Täby samt prenumerera på det digitala nyhetsbrevet Näringslivsnytt.

Näringsliv Täby på Facebook

Nyhetsbrevet Näringslivsnytt 

Rådgivning och företagsakut

Almi erbjuder via sin vanliga rådgivning en företagsjour för den som behöver stöd med anledning av pandemin. Kontakta Almis kundtjänst på nummer 0771-55 85 00 eller besök Almis webbplats.

Almis företagsjour

Stödpaket för lokala näringslivet

Täby kommun har med anledning av den fortsatta utvecklingen av coronapandemin utökat och förlängt det lokala stödpaket som togs fram i mars 2020, som tillägg till de nationella stöden. Stödpaketet gäller under 2021 som ett tillfälligt stöd till det lokala näringslivet.

 • För att stötta restaurangbranschen ytterligare fattades ett beslut om att tillfälligt slopa tillsynsavgifterna enligt alkohollagen i kommunfullmäktige den 12 februari 2021.
 • Ingen avgift utgår för markupplåtsele för uteserveringar.
 • Förlängd betalningstid för fakturor inom livsmedelskontroll, servering- och tobakstillsyn. 
 • Korta ner betalningstider till leverantörer, efter kontakt med kommunen.
 • Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor beaktar aktuellt smittskyddsläge vid planering av tillsynsbesök samt prioriterar verksamhetskritiska prövnings- och tillsynsärenden. 
 • Generös hållning avseende öppethållande och eventuell utökning av yta för uteserveringar (om Polisen beviljar ansökan).
 • Fortsatt avgiftsfri parkering på kommunala parkeringsplatser.
 • Kreditering av fakturerade belopp och återbetalning av redan erlagda avgifter i prövningsärenden inom Södra Roslagens miljö- och hälsonämndens verksamhetsområde, enligt gällande taxa, ska ske om sökande återkallar sin ansökan. 
 • Kommunen kommer i sina kommunikationskanaler att fortsätta uppmuntra Täbyborna att stödja de lokala företagen.

Täby kommun fortsätter att följa utvecklingen av pandemin och vilka konsekvenser det får för näringslivet i Täby. Åtgärderna gäller hela 2021.

Verksamt.se

På verksamt.se finns samlad och uppdaterad myndighetsinformation till företagare till följd av coronaviruset. Där kan du också ta del av andra tjänster och information för dig som driver eller vill starta företag.

verksamt.se

Avveckling av restriktioner från och med den 29 september

Den 29 september 2021 togs ytterligare restriktioner bort kopplat till covid-19-lagen och serveringslagen och följande gäller:

 • Allmänna krav på verksamhetsutövare gällande smittskyddsåtgärder enligt covid-19-lagen, lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen och begränsningsförordningen. Det handlar till exempel om att utrymmen som anordnaren disponerar över ska ordnas på ett sätt som är säkert från smittskyddssynpunkt
 • Den som har symtom bör fortsatt stanna hemma och testa sig, och arbetsgivare bör då underlätta för hemarbete.
 • Särskilda rekommendationer till personer som inte vaccinerat sig om att vidta försiktighetsåtgärder för att undvika att de blir smittade och sprida sjukdomen covid-19.

Restriktioner tas bort men covid-19-lagen och serveringslagen förlängs

Kontakta Täby kommun

Genom att använda digitala kontaktvägar som e-tjänster och frågeformulär kan vi hjälpas åt att minska risken för samhällsspridning av covid-19.

Om du vill ringa når du kontaktcenter på 08-555 590 00.

Täby kommuns e-tjänster och frågeformulär

For information in English and other languages

If you want to access the information on the website in a language other than Swedish, you can use the function "choose language". From a computer, you will find it in the top right corner of your screen. If you use your phone, you will find it at the bottom of the "menu button" which you will find at the top of your screen.

For general questions about Covid-19, you can call 08-123 680 00, Monday to Friday between 9-12 am. Those who answer speak Arabic, Somali, Persian / Dari Tigrinya / Amarinja and Russian. Please note that the service does not offer any medical advice, but only answers general questions about Covid-19. You can also call 113 113 for guidance.

If you have symptoms such as cough, difficulty breathing or fever, please call the Stockholm Region health line, phone 1177, +461177.

For information in other languages than Swedish, please follow the links below.