Påverkan på näringslivet

Täby kommun följer utvecklingen av coronaviruset och vilka konsekvenser det får för näringslivet. Branscher drabbas på olika sätt och många företag står inför stora utmaningar.

Stödpaket för det lokala näringslivet

Täby kommun har tagit fram åtgärder som ska underlätta för näringslivet, som tillägg till de nationella insatserna. Stödpaketet innebär bland annat möjlighet till förlängd betalningstid för fakturor inom livsmedelskontroll, servering- och tobakstillsyn samt möjlighet att öppna uteserveringar omgående (om polisen beviljar ansökan). Mer om åtgärderna finns via länken nedan.

Mer om stöd till näringslivet i Täby kommun

Företagsakuten för företag som behöver rådgivning

Företagsakuten på Nyföretagarcentrum erbjuder stöttning till småföretagare, såväl nystartade som väletablerade i Täby. 

Nyföretegarcentrum Täby, Danderyd, Vallentuna

Regeringens krispaket för småföretagare

Regeringen har tagit fram förslag på åtgärder som ska mildra de ekonomiska konsekvenserna som uppstår inom näringslivet. Du hittar mer om krispaketet via länken nedan.

Mer om åtgärderna på regeringens webbplats

Kontakta Täby kommun

Genom att använda digitala kontaktvägar som e-tjänster och frågeformulär kan vi hjälpas åt att minska risken för samhällsspridning av covid-19.

Behöver du ändå besöka kommunhuset eller någon av verksamheterna är det ordinarie öppettider som gäller, om inget annat anges. Besöksförbud gäller på vissa ställen, exempelvis kommunala äldreboenden, där riskgrupper finns. 

Om du vill ringa når du kontaktcenter på 08-555 590 00.

Täby kommuns e-tjänster och frågeformulär

För dig som vill veta mer

På verksamt.se finns information från myndigheter som är viktig att känna till i samband med det nya coronaviruset. Där kan du bland annat hitta information om vad det nya statliga krispaketet innebär för ditt företag. Du kommer till webbplatsen via länken nedan.

verksamt.se

Hos Livsmedelsverket finns information för dig som hanterar livsmedel.

Mer på Livsmedelsverkets webbplats 

Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer, var källkritisk och dela inte osäker information.

Täby kommuns webbplats och sociala medier

Informationen på täby.se uppdateras kontinueligt. Det görs även inlägg i kommunens egna konto på facebook och många verksamheter använder sociala medier för att kommunicera - som biblioteken. Genom de digitala kanalerna kan du ta del av kommunens arbete. 

Täby kommuns centrala krisledning arbetar kontinuerligt med frågan. Kommunen samarbetar också med flera samhällsaktörer, bland annat Folkhälsomyndigheten, Smittskydd Stockholm, Länsstyrelsen i Stockholm, Region Stockholm och länets övriga kommuner. Här hittar du vägledning till bekräftad information hos ansvariga myndigheter.
Täby kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Kommunen arbetar kontinuerligt med förebyggande åtgärder och är beredd att förstärka insatserna om det bedöms nödvändigt.

Skola, vård och omsorg prioriteras och ska fungera

Kommunen har tagit fram en plan för hur kommunala verksamheter ska anpassas i det fall sjukfrånvaro ökar på grund av coronaviruset. Det handlar bland annat om att prioritera vilka verksamheter som är kritiska och vilka som eventuellt tillfälligt kan pausas för att frigöra resurser och minska smittspridning.

Mer om hur kommunen arbetar

For information in English and other languages

If you want to access the information on the website in a language other than Swedish, you can use the function "choose language". From a computer, you will find it in the top right corner of your screen. If you use your phone, you will find it at the bottom of the "menu button" which you will find at the top of your screen.

If you have travelled to a country where the corona virus has spread, and you or your child have symptoms such as cough, difficulty breathing or fever, please call the Stockholm Region health line, phone 1177, +461177.

If you have questions about symptoms you may have, please call 113 113 for guidance.

For information in other languages than Swedish, please follow the links below.