Risken för samhällsspridning av covid-19 påverkar hur Täby kommun förhåller sig till olika aktiviteter och evenemang inom idrott, kultur och fritid. Täby kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Stöd till föreningslivet inom idrott och kultur

Täby kommun har gjort följande insatser för att stötta det lokala föreningslivet:

  • Utbetalda bidrag gäller och kommer inte behöva betalas tillbaka på grund av orsaker relaterade till pandemin.
  • De aktivitetsbidrag som betalades ut våren 2021 förhöll sig till verksamhetsstatistik för 2019. Detta för att ingen förening ska drabbas ekonomiskt av minskat deltagande med anledning av corona. Samtidigt har de föreningar som ökat sin verksamhet under perioden fått tillgodogöra sig denna ökning. Samma förhållningssätt kommer att tillämpas för höstens utbetalningar.
  • Kommunen har under pandemin ett generöst förhållningssätt gällande avbokningar.
  • Under vissa förutsättningar, och under en begränsad period, kan föreningar beviljas uppskov med fakturor och hyra.
  • Fördela statsbidrag gällande lovaktiviteter 2021 till föreningar.

Utöver det lokala stödet finns även nationell och regional hjälp att få. Vill din förening ha hjälp att identifiera lämpliga stödformer kan ni få hjälp genom kultur- och fritidsnämndens lotsverksamhet enligt nedan:

Täby kommun följer pandemins utveckling och ser löpande över på vilket stöd som kan ges till föreningar. Dialogen med föreningslivet fortsätter om vilka stödåtgärder som kan bli aktuella framåt. Aktuell information publiceras här på webbplatsen och genom föreningsbrev.

Sport- och friluftsaktiviteter

Inomhusanläggningar är öppna för samtliga åldersgrupper och privata bokningar.

Utomhusanläggningar är öppna, flera är även belysta kvällstid.

Ungdomsverksamheten inom Öppen fredag är öppen.

Lägerverksamhet och cuper

Enligt Folkhälsomyndigheten kan lägerverksamhet och cuper för barn och unga genomföras i mindre skala. Läs mer vad som gäller på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Skavlöten och Ensta har öppet

Omklädningsrum och dusch vid Enstas och Skavlöten är öppen för allmänheten. Det är dock fortfarande viktigt att du som besökare tänker på att hålla avstånd till andra och var noga med hygien för att hindra spridning av covid-19. Anslag om maximalt antal personer finns på plats.

Information om idrottsverksamhet och maxtak

Regleringen om ett visst antal kvadratmeter per person för bland annat gym, omklädningsrum och sportanläggningar har tagits bort. Det finns därför inget maxtak att förhålla sig till längre i våra inomhusanläggningar. Läs mer i dokumentet nedan.

FAQ för idrottsverksamhet från 17 aug tills vidare.pdf (158,95 KB)

Kulturevenemang

Offentliga evenemang anpassas efter myndigheternas rådande restriktioner.

Mer information om evenemang på taby.se

Fritidshem och mötesplatser för barn och unga

Täby kommuns fritidshem och mötesplatser för barn och unga är öppna. Aktiviteter anordnas även digitalt.

Torsdagsklubben och Träffpunkten håller öppet.

Se även information på sociala medier:

Mötesplatsen Esplanad på Facebook

Instagram: @esplanad_taby och @hornet_taby

Kulturskolan

Den kommunala kulturskolan Ung kultur är öppen och håller kurser i musik, konst och teater för barn och unga.

Om du har frågor om undervisningen inom Täby kulturskola, kontakta din musik- eller kulturskola för mer information. Mer information och kontaktuppgifter till Täbys musik- och kulturskolor

Biblioteken

Du är nu välkommen till våra bibliotek igen.
Du kan sitta ner, studera och delta i evenemang på biblioteket.

Tänk dock på att hålla avstånd och stanna hemma om du har symtom.

Mer information om bibliotekens verksamheter och öppettider finns på bibliotekets hemsida.

Kontakta Täby kommun

Genom att använda digitala kontaktvägar som e-tjänster och frågeformulär kan vi hjälpas åt att minska risken för samhällsspridning av covid-19.

Om du vill ringa når du kontaktcenter på 08-555 590 00.

Täby kommuns e-tjänster och frågeformulär

För dig som vill veta mer

Var noga med att följa uppmaningar och beslut som gäller för just er idrott. Täby kommun följer Folkhälsomyndigheten och Riksidrottsförbundet rekommendationer. Ert särskilda förbund har ansvaret att fatta beslut om er idrotts verksamhet – de kan i vissa fall vara striktare än de allmänna råden, var därför noggranna med att uppmärksamma det som kommer från ert förbund.

Fem råd från Region Stockholm

  1. Tvätta händerna ofta och alltid så fort du kommit till hemmet, klassrummet, arbetsplatsen eller annan plats. Händerna ska tvättas i minst 30 sekunder med tvål och vatten.
  2. Vid första känning av feber, hosta, snuva, muskelvärk, svårt att andas eller andra luftvägsymptom åk hem direkt. När du har symptom smittar du andra. Det är antingen covid-19, influensa eller en vanlig förkylning. Oavsett sjukdom kan det ge svåra sjukdomsförlopp hos äldre och/eller de med andra underliggande sjukdomar.
  3. Om du känner dig så dålig så att du behöver vård - åk inte till en vårdmottagning –kontakta 1177 Vårdguiden på telefon för vägledning om när, var och hur du bäst ska söka vård. Vid livshotande tillstånd ringer du 112.
  4. När du är sjuk - stanna hemma och undvik sociala kontakter annat än via digitala medier tills du har varit helt frisk i minst två dagar.
  5. Många ringer till 1177 - om du inte behöver vård men har frågor om det nya coronaviruset och covid-19 ring 113 13 istället. Eller sök information på 1177.se eller hos Folkhälsomyndigheten på folkhalsomyndigheten.se

Tänk också på att hålla avståndet till andra människor.

Andra allmänt förebyggande åtgärder mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ansiktet eller ögon, samt att undvika nära kontakt med sjuka människor.

Självskattningstest

Region Stockholms självskattningstest kan användas om du vill lära dig mer om symptomen samt veta när du behöver ringa sjukvården.

Gör Region Stockholms test

 

For information in English and other languages

If you want to access the information on the website in a language other than Swedish, you can use the function "choose language". From a computer, you will find it in the top right corner of your screen. If you use your phone, you will find it at the bottom of the "menu button" which you will find at the top of your screen.

For general questions about Covid-19, you can call 08-123 680 00, Monday to Friday between 9-12 am. Those who answer speak Arabic, Somali, Persian / Dari Tigrinya / Amarinja and Russian. Please note that the service does not offer any medical advice, but only answers general questions about Covid-19. You can also call 113 113 for guidance.

If you have symptoms such as cough, difficulty breathing or fever, please call the Stockholm Region health line, phone 1177, +461177.

For information in other languages than Swedish, please follow the links below.