Risken för samhällsspridning av covid-19 påverkar även hur Täby kommun förhåller sig till olika aktiviteter och evenemang inom fritid och kultur. Liksom hela Täby kommun följer verksamheterna inom fritid och kultur Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Stöd till föreningslivet

Täby kommun har gjort följande insatser för att stötta det lokala föreningslivet:

 • Utbetalda bidrag gäller och de aktivitetsbidrag som betalades ut hösten 2020 förhöll sig till verksamhetsstatistik för 2019.
 • Under rådande situation väljer Täby kommun att ha ett generöst förhållningssätt gällande avbokningar.
 • Under vissa förutsättningar, och under en begränsad period, kan föreningar beviljas uppskov med fakturor och hyra.

Utöver det lokala stödet finns även nationell och regional hjälp att få. Vill din förening ha hjälp att identifiera lämpliga stödformer kan ni få hjälp genom kultur- och fritidsnämndens lotsverksamhet enligt nedan:

 • Idrotts- och fritidsföreningar: Malin Andersson, föreningsutvecklare (malin.andersson@taby.se alternativt 08-5555 95 81)
 • Kulturförening: Lina Browall, kulturchef (lina.browall@taby.se alternativt 08-5555 93 25)

I oktober 2020 beslutade kommunen att inrätta en andra temporär stödform till föreningslivet. Stödet gick att söka perioden 4 till 23 november 2020. Kommunen har fattat beslut om fördelning av stöd och berörda föreningar har blivit meddelade.
Täby kommun fortsätter framåt att löpande se över på vilket sätt kommunen kan stötta föreningar. Beslut av vikt kommer att kommuniceras via denna sida och särskilda föreningsbrev.

Kommunen fortsätter att i dialog med föreningslivet följa pandemins utveckling, föreningarnas situation och vilka stödåtgärder som kan bli aktuella framåt. Beslut av vikt kommer att kommuniceras på webbplatsen och genom föreningsbrev.

Kultur och kulturevenemang

Täby kommun har beslutat att ställa in samtliga publika evenemang tills vidare.

Mer om evenemangen på taby.se

Fritid och kultur för unga

Sedan slutet av januari och början av februari har flera av kommunens fritidsgårdar och mötesplatser för barn och unga kunnat öppna igen, dock med begränsade öppettider och antal besökare. Under vecka 9 (sportlovet), 10 och 11 behöver dock dessa verksamheter helt gå över på distans för barn och unga i högstadiet och gymnasiet. Detta med anledning av Region Stockholms skärpta rekommendationer för att minska smittspridningen av covid-19.

Även Ung kulturs verksamhet från 13 år och uppåt ställs in eller övergår till distansundervisning under v.10–11. Inställda lektioner kommer att ske vid ett senare tillfälle under terminen.

Dessa fritidsgårdar och mötesplatser håller öppet på distans vecka 9,10 och 11:

 • Ung kulturs kurser för elever födda 2008 eller tidigare
 • Mötesplats Esplanad för unga på gymnasiet
 • Mötesplats Hörnet för barn och unga på högstadiet
 • Fritidsgården Gribbygård för barn och unga på högstadiet

Se information på sociala medier:

Esplanad på Facebook

Instagram: @esplanad_taby och @hornet_taby

Dessa verksamheter är stängda/inställda tillsvidare:

 • Öppen fredag på Racketcenter
 • Torsdagsklubben
 • Träffpunkten, för dig över 21 år med funktionsvariationer

Kulturskolan

Om du har frågor om undervisningen inom Täby kulturskola, kontakta din musik- eller kulturskola för mer information. Kontaktuppgifter hittar du här.

Idrottsverksamhet och maxtak

Idrottsverksamhet från 8 februari tills vidare

FAQ för idrottsverksamhet från 8 februari tills vidare.pdf (152,44 KB)

Det är fortsatt viktigt att föreningar bedriver en smittsäker verksamhet och vet hur de ska agera vid bekräftad smitta. På Riksidrotssförbundets webbplats  framgår Riksidrottsförbundets råd gällande hur föreningar bör agera.

Information om maxtak för inomhusanläggningar

Frågor och svar om maxtak (307,12 KB)
Maxtak per idrottsyta i respektive anläggning.pdf (415,84 KB)

Sport- och föreningslivet i Täby

Utomhusbanan vid Tibblevallen är öppen och isbanan på Täby torg öppnar 1 februari. Allmänhetens åkning i kommunens inomhushallar är däremot stängd tills vidare för att minska smittspridningen av covid-19.

Täby kommun kommer, bland annat av trygghetsskäl, fortsatt ha flera utomhusanläggningar belysta kvällstid. Täby kommun avråder från all fysisk gruppverksamhet.

På grund av restriktionerna är bastu och omklädningsrum stängda i Skavlöten och Ensta tillsvidare. På Skavlöten kommer toaletter och värmestuga att vara tillgänliga under normala öppettider och på Ensta är det möjligt för dem med inpasseringsbricka att nyttja toaletter. I Skavlöten har bord och bänkar ställts fram så att man kan sprida ut sig över anläggningen och inte behöver sitta alla sällskap på samma ställe. Dessutom finns några extra barnbord med tillhörande bänkar för yngre gäster. 

Måndag 25 januari öppnade biblioteken igen med begränsad service

Huvudbiblioteket kommer att ha öppet måndag till lördag.

Gribbylunds bibliotek, Skarpängs bibliotek och Täby kyrkbys bibliotek
kommer ha öppet tre vardagar i veckan.

Näsbyparks bibliotek kommer också vara öppet tre vardagar i veckan,
men med kiosklösning.

Hägernäs bibliotek har fortsatt stängt.

Mer  information och frågor och svar finns på bibliotekets hemsida.

 

Kontakta Täby kommun

Genom att använda digitala kontaktvägar som e-tjänster och frågeformulär kan vi hjälpas åt att minska risken för samhällsspridning av covid-19.

Om du vill ringa når du kontaktcenter på 08-555 590 00.

Täby kommuns e-tjänster och frågeformulär

För dig som vill veta mer

I vanliga fall visas direktsänd opera på Tibble teater men de tillfällena är inställda. Du kan ändå ta del av operaföreställningarna utan kostnad via länken nedan.

Upplev Metropolitan Opera operaföreställningar 

Du kan också gå en konstrunda utomhus längs Esplanaden. Ladda ned appen ”Upptäck konsten” och läs mer om utomhuskonsten i Täby centrum. Appen är kostnadsfri och du hittar den där appar finns.

Mer om utomhuskonsten längst Esplananden

I huvudbibliotekets entré visas ”Månadens konstnär”.

Täby har också flera sevärdheter utomhus - som Rönninge by och Forn- och naturstigen i Täby prästgård. Om du har tillgång till bil eller cykel kan du ta en tur i Runriket runt Vallentunasjön.

Mer på Runrikets webbplats

Mer om sevärdheter i Täby kommun

Var noga med att följa uppmaningar och beslut som gäller för just er idrott. Täby kommun följer Folkhälsomyndigheten och Riksidrottsförbundet rekommendationer. Ert särskilda förbund har ansvaret att fatta beslut om er idrotts verksamhet – de kan i vissa fall vara striktare än de allmänna råden, var därför noggranna med att uppmärksamma det som kommer från ert förbund.

Fem råd från Region Stockholm

 1. Tvätta händerna ofta och alltid så fort du kommit till hemmet, klassrummet, arbetsplatsen eller annan plats. Händerna ska tvättas i minst 30 sekunder med tvål och vatten.
 2. Vid första känning av feber, hosta, snuva, muskelvärk, svårt att andas eller andra luftvägsymptom åk hem direkt. När du har symptom smittar du andra. Det är antingen covid-19, influensa eller en vanlig förkylning. Oavsett sjukdom kan det ge svåra sjukdomsförlopp hos äldre och/eller de med andra underliggande sjukdomar.
 3. Om du känner dig så dålig så att du behöver vård - åk inte till en vårdmottagning –kontakta 1177 Vårdguiden på telefon för vägledning om när, var och hur du bäst ska söka vård. Vid livshotande tillstånd ringer du 112.
 4. När du är sjuk - stanna hemma och undvik sociala kontakter annat än via digitala medier tills du har varit helt frisk i minst två dagar.
 5. Många ringer till 1177 - om du inte behöver vård men har frågor om det nya coronaviruset och covid-19 ring 113 13 istället. Eller sök information på 1177.se eller hos Folkhälsomyndigheten på folkhalsomyndigheten.se

Tänk också på att hålla avståndet till andra människor.

Andra allmänt förebyggande åtgärder mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ansiktet eller ögon, samt att undvika nära kontakt med sjuka människor.

Självskattningstest

Region Stockholms självskattningstest kan användas om du vill lära dig mer om symptomen samt veta när du behöver ringa sjukvården.

Gör Region Stockholms test

Inställda evenemang och stängda mötesplatser

Med hänsyn till smittspridningsläget är publika evenemang inställda, vissa mötesplatser är stängda och möten som inte anses nödvändiga ställs in. Detta är ytterligare ett sätt att begränsa samhällsspridningen av coviid-19.

Mer om kommunens åtgärder

For information in English and other languages

If you want to access the information on the website in a language other than Swedish, you can use the function "choose language". From a computer, you will find it in the top right corner of your screen. If you use your phone, you will find it at the bottom of the "menu button" which you will find at the top of your screen.

For general questions about Covid-19, you can call 08-123 680 00, Monday to Friday between 9-12 am. Those who answer speak Arabic, Somali, Persian / Dari Tigrinya / Amarinja and Russian. Please note that the service does not offer any medical advice, but only answers general questions about Covid-19. You can also call 113 113 for guidance.

If you have symptoms such as cough, difficulty breathing or fever, please call the Stockholm Region health line, phone 1177, +461177.

For information in other languages than Swedish, please follow the links below.