Risken för samhällsspridning av covid-19 påverkar även hur Täby kommun förhåller sig till olika aktiviteter och evenemang inom fritid och kultur. Liksom hela Täby kommun följer verksamheterna inom fritid och kultur Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Stöd till föreningslivet

Täby kommun har gjort följande insatser för att stötta det lokala föreningslivet:

 • Utbetalda bidrag gäller och de aktivitetsbidrag som betalades ut hösten 2020 förhöll sig till verksamhetsstatistik för 2019.
 • Under rådande situation väljer Täby kommun att ha ett generöst förhållningssätt gällande avbokningar.
 • Under vissa förutsättningar, och under en begränsad period, kan föreningar beviljas uppskov med fakturor och hyra.

Utöver det lokala stödet finns även nationell och regional hjälp att få. Vill din förening ha hjälp att identifiera lämpliga stödformer kan ni få hjälp genom kultur- och fritidsnämndens lotsverksamhet.

I början av juni beslutade kultur- och fritidsnämnden att upprätta en temporär stödform till föreningar i kommunen. Ansökningsperioden har nu gått ut. Stödet kunde sökas av föreningar som befinner sig i en kritisk ekonomisk situation med anledning av covid-19.

Kommunen har fortsatt att i dialog med föreningslivet följa pandemins utveckling, föreningarnas situation och vilka stödåtgärder som kan bli aktuella framåt.  Under hösten har en enkät skickats ut till föreningarna med syfte att kartlägga hur deras situation har påverkats av covid-19 och utmaningar framåt. En motsvarande enkät skickades under våren ut till föreningarna i ett tidigare skede av pandemin.

I oktober 2020 beslutade kommunen att inrätta ytterligare en temporär stödform till föreningslivet. Stödet går att söka perioden 4 till 23 november 2020. Inriktningen är att beslut fattas i slutet av november och att utbetalning sker i slutet av november alternativt början av december.

Förening som är intresserad av att söka stödet uppmanas att kontakta kommunen i ett tidigt skede för diskussion om förutsättningar för ansökan och vad denna kan omfatta. Som utgångspunkt kan föreningen söka stöd för nedanstående delar:

 • Kostnader för särskilda åtgärder föreningen vidtagit för att kunna upprätthålla sin verksamhet under covid-19
 • Kostnader för ordinarie verksamhet som föreningen riskerar att inte kunna finansiera med anledning av covid-19, som riskerar att leda till att föreningen behöver minska eller ställa in verksamhet.
 • Kostnader kopplat till framåtriktade insatser som syftar till att föreningen ska kunna bedriva sin verksamhet även efter covid-19, med bibehållen eller ökad nivå.

Verksamhet och åtgärder som föreningen erhållit stöd för från andra myndigheter eller organisationer får ej medräknas i ansökan.

Blankett - ansökan temporär stödform_november.pdf (0,66 MB)

Kontakt tas med:

 • För kulturföreningar, Lina Browall, lina.browall@taby.se alt 08-555 593 25
 • För övriga föreningar, Malin Andersson, malin.andersson@taby.se alt 08-555 595 81

 

Kommunen fortsätter att i dialog med föreningslivet följa pandemins utveckling, föreningarnas situation och vilka stödåtgärder som kan bli aktuella framåt. Beslut av vikt kommer att kommuniceras på webbplatsen och genom föreningsbrev.

Kultur och kulturevenemang

Folkhälsomyndigheten har, i samråd med Region Stockholm, beslutat att skärpa de allmänna råden i Stockholms län. Beslutet gäller från och med 29 oktober 2020 till och med 19 november 2020. Täby kommun har därför beslutat att ställa in samtliga publika evenemang till och med den 19 november.

Mer om evenemangen på taby.se

Sport- och föreningslivet i Täby

Fysisk aktivitet är viktigt för folkhälsan, men i rådande läge har Folkhälsomyndigheten efter samråd med den tillförordnade smittskyddsläkaren i Region Stockholm, beslutat om skärpta allmänna råd för Stockholms län och detta berör också idrotten.

 • Avstå från att delta där trängsel kan uppstå vid till exempel möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar (undantaget träning för barn och ungdomar födda 2005 eller senare), matcher och tävlingar.

Täby kommun kommer fortsatt hålla idrottsanläggningarna öppna för att möjliggöra verksamhet för de åldersgrupper som fortsatt rekommenderas att hålla igång. Avbokningar av tider görs till lokalbokningen@taby.se och kommunen har en generös avbokningspolicy med anledning av uppkommen situation.

Biblioteken i Täby

På grund av Folkhälsomyndighetens skärpta allmänna råd i Stockholms län blir det stora tillfälliga förändringar inom Täby bibliotek.

Vi ställer om för att kunna leva upp till de skärpta allmänna råden.

Fredag 30/10, lördag 31/10 och söndag 1/11 håller hela Täby bibliotek stängt. Det gäller huvudbiblioteket, Gribbylunds bibliotek, Hägernäs bibliotek, Näsbyparks bibliotek, Skarpängs bibliotek och Täby kyrkbys bibliotek. 

Från och med måndag 2/11 kommer huvudbiblioteket, Gribbylunds bibliotek och Täby kyrkbys bibliotek hålla öppet för korta besök. Då kan du komma in och låna eller lämna. 

Näsbyparks bibliotek återgår till en kiosklösning, det vill säga du kommer inte kunna gå in på biblioteket. I stället hjälper personalen dig att få tag på de böcker, tidningar eller filmer som du vill låna. 

Hägernäs bibliotek kommer vara helt stängt.

Skarpängs bibliotek kommer vara stängt på grund av renovering. 

Du kan inte använda bibliotekets datorer under den här tiden.

Du kan inte läsa tidningar och tidskrifter. Du kan inte sitta inne i biblioteket. 

Vi släpper in högst ett visst antal människor samtidigt på biblioteken.

Du kan lämna tillbaka böcker i bokinkast eller i huvudbibliotekets återlämningsmaskin från Biblioteksgången. 

De här förändringarna gäller till att börja med under tre veckor. Det betyder till och med den 19/11.

Du får gärna ta del av vårt digitala utbud som du hittar på bland annat Facebook, Instagram och Youtube. Du hittar mer information samt öppettider via länken nedan.

Mer information på bibliotekens webbplats

Fritid och kultur för unga

Täby kommun erbjuder flera trygga, jämställda och kreativa mötesplatser för unga. Platserna är viktiga inslag i vardagen och därför fortsätter kommunen hålla så många som möjligt öppna.

Täby kommun har gjort begränsningar i antal ungdomar som kan vistas samtidigt i lokalerna. Esplanad kan ta emot högst 50 besökare, Gribbygård 30 besökare och Hörnet 15 besökare.

Fritidsklubbarna flyttar sin verksamhet utomhus i större grad än tidigare.

I nuläget är Träffpunkten, verksamheten för de över 21 år med funktionsnedsättning, som håller stängt.

Öppen fredag på Racketcenter är för tillfället inställt.

Torsdagsklubben håller stängt. 

Täby kulturskolas verksamheter fortsätter med den ordinarie kursverksamheten från och med 1/11. Verksamheterna anpassar undervisningen så att de allmänna råden vid covid-19 kan efterföljas. Ung kulturs teaterföreställningar är inställda tills vidare.

Om du har frågor om undervisningen inom Täby kulturskola, kontakta din musik- eller kulturskola för mer information. Kontaktuppgifter hittar du här. 

Kontakta Täby kommun

Genom att använda digitala kontaktvägar som e-tjänster och frågeformulär kan vi hjälpas åt att minska risken för samhällsspridning av covid-19.

Om du vill ringa når du kontaktcenter på 08-555 590 00.

Täby kommuns e-tjänster och frågeformulär

För dig som vill veta mer

Vårsalongen som skulle hållas på Karby gård blir istället till en digital upplevelse. Du hittar mer om utställningen via länken nedan.

Digital vårutställning

I vanliga fall visas direktsänd opera på Tibble teater men de tillfällena är inställda. Du kan ändå ta del av operaföreställningarna utan kostnad via länken nedan.

Upplev Metropolitan Opera operaföreställningar 

Du kan också gå en konstrunda utomhus längs Esplanaden. Ladda ned appen ”Upptäck konsten” och läs mer om utomhuskonsten i Täby centrum. Appen är kostnadsfri och du hittar den där appar finns.

Mer om utomhuskonsten längst Esplananden

I huvudbibliotekets entré visas ”Månadens konstnär”.

Täby har också flera sevärdheter utomhus - som Rönninge by och Forn- och naturstigen i Täby prästgård. Om du har tillgång till bil eller cykel kan du ta en tur i Runriket runt Vallentunasjön.

Mer på Runrikets webbplats

Mer om sevärdheter i Täby kommun

Det finns begränsningar för antalet tillåtna deltagare vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Att spela träningsmatcher utomhus kan vara okej om man håller avstånd och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Mer om Folkhälsomyndighetens rekommendationer för idrott

Var noga med att följa uppmaningar och beslut som gäller för just er idrott. Täby kommun följer Folkhälsomyndigheten och Riksidrottsförbundet rekommendationer. Ert särskilda förbund har ansvaret att fatta beslut om er idrotts verksamhet – de kan i vissa fall vara striktare än de allmänna råden, var därför noggranna med att uppmärksamma det som kommer från ert förbund.

Fem råd från Region Stockholm

 1. Tvätta händerna ofta och alltid så fort du kommit till hemmet, klassrummet, arbetsplatsen eller annan plats. Händerna ska tvättas i minst 30 sekunder med tvål och vatten.
 2. Vid första känning av feber, hosta, snuva, muskelvärk, svårt att andas eller andra luftvägsymptom åk hem direkt. När du har symptom smittar du andra. Det är antingen covid-19, influensa eller en vanlig förkylning. Oavsett sjukdom kan det ge svåra sjukdomsförlopp hos äldre och/eller de med andra underliggande sjukdomar.
 3. Om du känner dig så dålig så att du behöver vård - åk inte till en vårdmottagning –kontakta 1177 Vårdguiden på telefon för vägledning om när, var och hur du bäst ska söka vård. Vid livshotande tillstånd ringer du 112.
 4. När du är sjuk - stanna hemma och undvik sociala kontakter annat än via digitala medier tills du har varit helt frisk i minst två dagar.
 5. Många ringer till 1177 - om du inte behöver vård men har frågor om det nya coronaviruset och covid-19 ring 113 13 istället. Eller sök information på 1177.se eller hos Folkhälsomyndigheten på folkhalsomyndigheten.se

Tänk också på att hålla avståndet till andra människor.

Andra allmänt förebyggande åtgärder mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ansiktet eller ögon, samt att undvika nära kontakt med sjuka människor.

Självskattningstest

Region Stockholms självskattningstest kan användas om du vill lära dig mer om symptomen samt veta när du behöver ringa sjukvården.

Gör Region Stockholms test

Inställda evenemang och stängda mötesplatser

Med hänsyn till smittspridningsläget är publika evenemang inställda, vissa mötesplatser är stängda och möten som inte anses nödvändiga ställs in. Detta är ytterligare ett sätt att begränsa samhällsspridningen av coviid-19.

Mer om kommunens åtgärder

For information in English and other languages

If you want to access the information on the website in a language other than Swedish, you can use the function "choose language". From a computer, you will find it in the top right corner of your screen. If you use your phone, you will find it at the bottom of the "menu button" which you will find at the top of your screen.

For general questions about Covid-19, you can call 08-123 680 00, Monday to Friday between 9-12 am. Those who answer speak Arabic, Somali, Persian / Dari Tigrinya / Amarinja and Russian. Please note that the service does not offer any medical advice, but only answers general questions about Covid-19. You can also call 113 113 for guidance.

If you have symptoms such as cough, difficulty breathing or fever, please call the Stockholm Region health line, phone 1177, +461177.

For information in other languages than Swedish, please follow the links below.