Risken för samhällsspridning av covid-19 påverkar hur Täby kommun förhåller sig till olika aktiviteter och evenemang inom idrott, kultur och fritid. Täby kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Stöd till föreningslivet inom idrott och kultur

Täby kommun har gjort följande insatser för att stötta det lokala föreningslivet:

 • Utbetalda bidrag gäller och kommer inte behöva betalas tillbaka på grund av orsaker relaterade till pandemin.
 • De aktivitetsbidrag som betalades ut våren 2021 förhöll sig till verksamhetsstatistik för 2019. Detta för att ingen förening ska drabbas ekonomiskt av minskat deltagande med anledning av corona. Samtidigt har de föreningar som ökat sin verksamhet under perioden fått tillgodogöra sig denna ökning. Samma förhållningssätt kommer att tillämpas för höstens utbetalningar.
 • Kommunen har under pandemin ett generöst förhållningssätt gällande avbokningar.
 • Under vissa förutsättningar, och under en begränsad period, kan föreningar beviljas uppskov med fakturor och hyra.
 • Fördela statsbidrag gällande lovaktiviteter 2021 till föreningar.

Utöver det lokala stödet finns även nationell och regional hjälp att få. Vill din förening ha hjälp att identifiera lämpliga stödformer kan ni få hjälp genom kultur- och fritidsnämndens lotsverksamhet enligt nedan:

Täby kommun följer pandemins utveckling och ser löpande över på vilket stöd som kan ges till föreningar. Dialogen med föreningslivet fortsätter om vilka stödåtgärder som kan bli aktuella framåt. Aktuell information publiceras här på webbplatsen och genom föreningsbrev.

Sport- och friluftsaktiviteter

Från och med den 20 maj är inomhusanläggningar öppna för samtliga åldersgrupper. Samtidigt öppnas möjligheten att göra privata bokningar upp igen.

Utomhusanläggningar är öppna, flera är även belysta kvällstid.

Öppen fredag på Racketcenter är inställd tillsvidare.

Lägerverksamhet och cuper

Enligt Folkhälsomyndigheten kan lägerverksamhet och cuper för barn och unga genomföras i mindre skala i sommar. Läs mer vad som gäller på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Skavlöten och Ensta öppnar igen

Omklädningsrum och dusch vid Enstas och Skavlöten kommer från den 8 juni 2021 åter att vara öppna för allmänheten. Det är dock fortfarande viktigt att du som besökare tänker på att hålla avstånd till andra och var noga med hygien för att hindra spridning av covid-19. I enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer är det ett begränsat antal personer som samtidigt får vistas i lokalerna. Anslag om maximalt antal personer finns på plats från den 8 juni.

Information om idrottsverksamhet och maxtak

Det är fortsatt viktigt att föreningar bedriver en smittsäker verksamhet och vet hur de ska agera vid bekräftad smitta. På Riksidrottsförbundets webbplats framgår Riksidrottsförbundets råd gällande hur föreningar bör agera.

Frågor och svar om idrottsverksamhet under pandemin, från 17 maj 2021 och tills vidare. Reviderad 4 juni 2021.

Frågor och svar om maxtak.

Maxtak per idrottsyta i respektive anläggning.pdf (415,84 KB) 

Kulturevenemang

Täby kommun har beslutat att ställa in samtliga publika offentliga evenemang tills vidare. I vissa fall anordnas evenemang digitalt.

 • Nationaldagsfirandet på Karby gård, den 6 juni, är inställt.

 • Midsommarfirandet på Rönninge by, den 25 juni, är inställt.

Mer information om evenemang på taby.se

Fritidshem och mötesplatser för barn och unga

Täby kommuns fritidshem och mötesplatser för barn och unga är öppna, dock med begränsade öppettider och antal besökare. Vissa aktiviteter anordnas digitalt.

Se även information på sociala medier:

Mötesplatsen Esplanad på Facebook

Instagram: @esplanad_taby och @hornet_taby

Dessa verksamheter är stängda/inställda tillsvidare:

 • Torsdagsklubben
 • Öppet fredag
 • Träffpunkten, för dig över 21 år med funktionsvariationer

Kulturskolan

Den kommunala kulturskolan Ung kultur är öppen och håller kurser i musik, konst och teater för barn och unga.

Om du har frågor om undervisningen inom Täby kulturskola, kontakta din musik- eller kulturskola för mer information. Mer information och kontaktuppgifter till Täbys musik- och kulturskolor

Biblioteken

Välkommen till biblioteken men gör ensklda, korta och nödvändiga besök. Många aktiviteter anordnas digitalt.

Huvudbiblioteket har öppet vardagar mellan måndag och lördag.

Gribbylunds bibliotek, Skarpängs bibliotek och Täby kyrkbys bibliotek
har öppet tre vardagar i veckan.

Näsbyparks bibliotek har öppet tre vardagar i veckan, men med kiosklösning. Notera att biblioteket i Näsbypark tillfälligt är stängt några veckor i vår, till mitten av juni, då verksamheter byter lokal i Näsbyparks centrum.

Hägernäs bibliotek har fortsatt stängt.

Mer information om bibliotekens verksamheter och öppettider finns på bibliotekets hemsida.

Kontakta Täby kommun

Genom att använda digitala kontaktvägar som e-tjänster och frågeformulär kan vi hjälpas åt att minska risken för samhällsspridning av covid-19.

Om du vill ringa når du kontaktcenter på 08-555 590 00.

Täby kommuns e-tjänster och frågeformulär

För dig som vill veta mer

I vanliga fall visas direktsänd opera på Tibble teater men de tillfällena är inställda. Du kan ändå ta del av operaföreställningarna utan kostnad via länken nedan.

Upplev Metropolitan Opera operaföreställningar 

Du kan också gå en konstrunda utomhus längs Esplanaden. Ladda ned appen ”Upptäck konsten” och läs mer om utomhuskonsten i Täby centrum. Appen är kostnadsfri och du hittar den där appar finns.

Mer om utomhuskonsten längst Esplananden

I huvudbibliotekets entré visas ”Månadens konstnär”.

Täby har också flera sevärdheter utomhus - som Rönninge by och Forn- och naturstigen i Täby prästgård. Om du har tillgång till bil eller cykel kan du ta en tur i Runriket runt Vallentunasjön.

Mer på Runrikets webbplats

Mer om sevärdheter i Täby kommun

Var noga med att följa uppmaningar och beslut som gäller för just er idrott. Täby kommun följer Folkhälsomyndigheten och Riksidrottsförbundet rekommendationer. Ert särskilda förbund har ansvaret att fatta beslut om er idrotts verksamhet – de kan i vissa fall vara striktare än de allmänna råden, var därför noggranna med att uppmärksamma det som kommer från ert förbund.

Fem råd från Region Stockholm

 1. Tvätta händerna ofta och alltid så fort du kommit till hemmet, klassrummet, arbetsplatsen eller annan plats. Händerna ska tvättas i minst 30 sekunder med tvål och vatten.
 2. Vid första känning av feber, hosta, snuva, muskelvärk, svårt att andas eller andra luftvägsymptom åk hem direkt. När du har symptom smittar du andra. Det är antingen covid-19, influensa eller en vanlig förkylning. Oavsett sjukdom kan det ge svåra sjukdomsförlopp hos äldre och/eller de med andra underliggande sjukdomar.
 3. Om du känner dig så dålig så att du behöver vård - åk inte till en vårdmottagning –kontakta 1177 Vårdguiden på telefon för vägledning om när, var och hur du bäst ska söka vård. Vid livshotande tillstånd ringer du 112.
 4. När du är sjuk - stanna hemma och undvik sociala kontakter annat än via digitala medier tills du har varit helt frisk i minst två dagar.
 5. Många ringer till 1177 - om du inte behöver vård men har frågor om det nya coronaviruset och covid-19 ring 113 13 istället. Eller sök information på 1177.se eller hos Folkhälsomyndigheten på folkhalsomyndigheten.se

Tänk också på att hålla avståndet till andra människor.

Andra allmänt förebyggande åtgärder mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ansiktet eller ögon, samt att undvika nära kontakt med sjuka människor.

Självskattningstest

Region Stockholms självskattningstest kan användas om du vill lära dig mer om symptomen samt veta när du behöver ringa sjukvården.

Gör Region Stockholms test

Inställda evenemang och stängda mötesplatser

Med hänsyn till smittspridningsläget är publika evenemang inställda, vissa mötesplatser är stängda och möten som inte anses nödvändiga ställs in. Detta är ytterligare ett sätt att begränsa samhällsspridningen av coviid-19.

Mer om kommunens åtgärder

For information in English and other languages

If you want to access the information on the website in a language other than Swedish, you can use the function "choose language". From a computer, you will find it in the top right corner of your screen. If you use your phone, you will find it at the bottom of the "menu button" which you will find at the top of your screen.

For general questions about Covid-19, you can call 08-123 680 00, Monday to Friday between 9-12 am. Those who answer speak Arabic, Somali, Persian / Dari Tigrinya / Amarinja and Russian. Please note that the service does not offer any medical advice, but only answers general questions about Covid-19. You can also call 113 113 for guidance.

If you have symptoms such as cough, difficulty breathing or fever, please call the Stockholm Region health line, phone 1177, +461177.

For information in other languages than Swedish, please follow the links below.