Risken för samhällsspridning av covid-19 påverkar även hur Täby kommun förhåller sig till olika aktiviteter och evenemang inom fritid och kultur. Liksom hela Täby kommun följer verksamheterna inom fritid och kultur Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Ekonomiskt stöd till föreningslivet

Täby kommun har gjort följande insatser för att stötta det lokala föreningslivet:

  • Utbetalda bidrag gäller och de aktivitetsbidrag som betalas ut hösten 2020 kommer att förhålla sig till verksamhetsstatistik för 2019.
  • Under rådande situation väljer Täby kommun att ha ett generöst förhållningssätt gällande avbokningar.
  • Under vissa förutsättningar, och under en begränsad period, kan föreningar beviljas uppskov med fakturor och hyra.

Utöver det lokala stödet finns även nationell och regional hjälp att få. Vill din förening ha hjälp att identifiera lämpliga stödformer kan ni få hjälp genom kultur- och fritidsnämndens lotsverksamhet. Mer information om vilket regionalt och nationellt stöd som går att söka finns i pdf:en nedan.

Regionalt och nationellt stöd till föreningar.pdf (297,63 KB)

I början av juni beslutade kultur- och fritidsnämnden att upprätta en temporär stödform till föreningar i kommunen. Ansökningsperioden har nu gått ut. Stödet kunde sökas av föreningar som befinner sig i en kritisk ekonomisk situation med anledning av covid-19. 


Mer information om det temporära stödet:

www.taby.se/corona/fritid/temporartstod

Kultur och kulturevenemang

Flera av vårens kulturevenemang på Tibble teater, Karby gård, kulturscenen i kulturhuset och andra platser ställs in med hänvisning till smittspridningsläget. Förhoppningen är att föreställningarna kan arrangeras när läget har förändrats. I evenemangskalendern nedan finns mer information om vårens föreställningar.

Mer om evenemangen på taby.se

Du hittar tips på digitala kulturupplevelser samt andra aktivitetet längre ner på sidan.

Sport- och föreningslivet i Täby

Fysisk aktivitet är bra för folkhälsan konstaterar Folkhälsomyndigheten som  därför rekommenderar att idrott och träning ska fortsätta med vissa begränsningar.

Alla idrottsanläggningar i Täby kommun, såväl inomhushallar som simhall, ishallar och utomhusanläggningar, är tillgängliga för både allmänhet som föreningsliv. Det finns dessutom många grönområden och motionsspår som alltid är öppna men omklädningsrummen vid Ensta och på Skavlötens friluftsgård är stängda. Toaletterna är dock tillgängliga under ordinarie öppettider.

Biblioteken i Täby

För att minska risken för spridning av covid-19 är det självbetjäning vid bibliotekets datorer och kopiatorer. För dig som tillhör en riskgrupp finns utökad service med bokkassar och hemleverans. 

I nuläget är alla aktiviteter och evenemang, så som författarbesök, bokcirklar, babystund, sagostunder, bokfika och datorskola inställda men du får gärna taq del av vårt digitala utbud som du hittar på bland annat Facebook, Instagram och Youtube. Du hittar mer information samt öppettider via länken nedan.

Mer information på bibliotekens webbplats

Fritid och kultur för unga

Täby kommun erbjuder flera trygga, jämställda och kreativa mötesplatser för unga. Platserna är viktiga inslag i vardagen och därför fortsätter kommunen hålla så många som möjligt öppna.

Fritidsklubbarna flyttar sin verksamhet utomhus i större grad än tidigare.

I nuläget är det endast Träffpunkten, verksamheten för de över 21 år med funktionsnedsättning, som håller stängt.

Öppen fredag på Racketcenter är för tillfället inställt.

Angående Ung kulturs verksamhet så får du information via länken nedan.

Ung kulturs webbplats

Kontakta Täby kommun

Genom att använda digitala kontaktvägar som e-tjänster och frågeformulär kan vi hjälpas åt att minska risken för samhällsspridning av covid-19.

Om du vill ringa når du kontaktcenter på 08-555 590 00.

Täby kommuns e-tjänster och frågeformulär

För dig som vill veta mer

Vårsalongen som skulle hållas på Karby gård blir istället till en digital upplevelse. Du hittar mer om utställningen via länken nedan.

Digital vårutställning

I vanliga fall visas direktsänd opera på Tibble teater men de tillfällena är inställda. Du kan ändå ta del av operaföreställningarna utan kostnad via länken nedan.

Upplev Metropolitan Opera operaföreställningar 

Du kan också gå en konstrunda utomhus längs Esplanaden. Ladda ned appen ”Upptäck konsten” och läs mer om utomhuskonsten i Täby centrum. Appen är kostnadsfri och du hittar den där appar finns.

Mer om utomhuskonsten längst Esplananden

I huvudbibliotekets entré visas ”Månadens konstnär”.

Täby har också flera sevärdheter utomhus - som Rönninge by och Forn- och naturstigen i Täby prästgård. Om du har tillgång till bil eller cykel kan du ta en tur i Runriket runt Vallentunasjön.

Mer på Runrikets webbplats

Mer om sevärdheter i Täby kommun

Det finns begränsningar för antalet tillåtna deltagare vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Att spela träningsmatcher utomhus kan vara okej om man håller avstånd och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Mer om Folkhälsomyndighetens rekommendationer för idrott

Var noga med att följa uppmaningar och beslut som gäller för just er idrott. Täby kommun följer Folkhälsomyndigheten och Riksidrottsförbundet rekommendationer. Ert särskilda förbund har ansvaret att fatta beslut om er idrotts verksamhet – de kan i vissa fall vara striktare än de allmänna råden, var därför noggranna med att uppmärksamma det som kommer från ert förbund.

Fem råd från Region Stockholm

  1. Tvätta händerna ofta och alltid så fort du kommit till hemmet, klassrummet, arbetsplatsen eller annan plats. Händerna ska tvättas i minst 30 sekunder med tvål och vatten.
  2. Vid första känning av feber, hosta, snuva, muskelvärk, svårt att andas eller andra luftvägsymptom åk hem direkt. När du har symptom smittar du andra. Det är antingen covid-19, influensa eller en vanlig förkylning. Oavsett sjukdom kan det ge svåra sjukdomsförlopp hos äldre och/eller de med andra underliggande sjukdomar.
  3. Om du känner dig så dålig så att du behöver vård - åk inte till en vårdmottagning –kontakta 1177 Vårdguiden på telefon för vägledning om när, var och hur du bäst ska söka vård. Vid livshotande tillstånd ringer du 112.
  4. När du är sjuk - stanna hemma och undvik sociala kontakter annat än via digitala medier tills du har varit helt frisk i minst två dagar.
  5. Många ringer till 1177 - om du inte behöver vård men har frågor om det nya coronaviruset och covid-19 ring 113 13 istället. Eller sök information på 1177.se eller hos Folkhälsomyndigheten på folkhalsomyndigheten.se

Tänk också på att hålla avståndet till andra människor.

Andra allmänt förebyggande åtgärder mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ansiktet eller ögon, samt att undvika nära kontakt med sjuka människor.

Självskattningstest

Region Stockholms självskattningstest kan användas om du vill lära dig mer om symptomen samt veta när du behöver ringa sjukvården.

Gör Region Stockholms test

Inställda evenemang och stängda mötesplatser

Med hänsyn till smittspridningsläget är publika evenemang inställda, vissa mötesplatser är stängda och möten som inte anses nödvändiga ställs in. Detta är ytterligare ett sätt att begränsa samhällsspridningen av coviid-19.

Mer om kommunens åtgärder

For information in English and other languages

If you want to access the information on the website in a language other than Swedish, you can use the function "choose language". From a computer, you will find it in the top right corner of your screen. If you use your phone, you will find it at the bottom of the "menu button" which you will find at the top of your screen.

For general questions about Covid-19, you can call 08-123 680 00, Monday to Friday between 9-12 am. Those who answer speak Arabic, Somali, Persian / Dari Tigrinya / Amarinja and Russian. Please note that the service does not offer any medical advice, but only answers general questions about Covid-19. You can also call 113 113 for guidance.

If you have symptoms such as cough, difficulty breathing or fever, please call the Stockholm Region health line, phone 1177, +461177.

For information in other languages than Swedish, please follow the links below.