Öppna förskolan håller stängt

För tillfället arbetar medarbetarna i öppna förskolan i andra verksamheter och därmed är de öppna förskolorna stängda. Anledningen är att Täby kommun behöver prioritera om med anledning av coronaviruset. Även familjecentrums öppna verksamhet är stängd tills vidare, den bokade verksamheten fortsätter som vanligt.

De fyra öppna förskolor som drivs i kommunens regi är Gribbylund, Näsbypark, Kyrkbyn och Rösjö.  Nya information och ändrade öppettider finns tillgängliga på öppna förskolans egna sidor på täby.se

Utökad omsorg för vårdanställda

Nu kan du som är vårdanställd inom Region Stockholm, eller jobbar på uppdrag av Region Stockholm, anmäla om du är i behov av utökad omsorg inom förskola och fritids. Du hittar mer information via länken nedan.

Mer om utökad omsorg för vårdanställda i Region Stockholm

Skolverkets regler för förskola och skola

Det är huvudmannen, det vill säga kommunen för kommunala skolor och förskolor och styrelsen för fristående skolor och förskolor, som har det yttersta ansvaret för verksamheten.

Täby kommuns kommunala förskolor och skolor följer Skolverkets beslut. Hos Skolverket hittar du bland annat vilka regelr som gäller och frågor och svar för förskolor, skolor och vuxenutbildning med anledning av spridningen av covid-19.

Mer information på Skolverkets webbplats

Distansundervisning för Åva gymnasium och vuxenutbildningen

Utifrån starka rekommendationer från Folkhälsomyndigheten är Åva gymnasiums lokaler stängda och istället bedrivs distansundervisning sedan den 18 mars.

Även utbildningslokalerna för KCNOs vuxenutbildning är stängda och utbildningen sker via distans. För tillfället har KCNO inte heller några tider för drop-in utan istället kan du få hjälp på telefon, mejl eller kontaktformulär.

Beslutet, som du kan läsa mer om via länken nedan, gäller tills vidare.

Mer om ny undervisningsform på Åva gymnasium och KCNO

Förordning från regeringen

Beslutet att tillfälligt bedriva distansundervisning har stöd i den förordning regeringen beslutade om tidgare i år. Förordningen möjliggör för olika åtgärder om skolor behöver stänga på grund av coronaviruset.

Mer om förordningen på regeringens webbplats

Kontakta Täby kommun

Genom att använda digitala kontaktvägar som e-tjänster och frågeformulär kan vi hjälpas åt att minska risken för samhällsspridning av covid-19.

Behöver du ändå besöka kommunhuset eller någon av verksamheterna är det ordinarie öppettider som gäller, om inget annat anges. Besöksförbud gäller på vissa ställen, exempelvis kommunala äldreboenden, där riskgrupper finns. 

Om du vill ringa når du kontaktcenter på 08-555 590 00.

Täby kommuns e-tjänster och frågeformulär

För dig som vill veta mer

Täbys kommunala förskolor och skolor håller öppet och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Skolfrånvaro efter resa till riskområde

Om ni har vistats i riskområden för coronaviruset, Covid-19, och väljer att hålla barnet hemma från skolan registreras i nuläget ingen ogiltig frånvaro. Vi rekommenderar dig att kontakta ditt barns rektor så snart som möjligt för dialog om barnets skolgång.

Inom de kommunala förskolorna och skolorna har det gjorts riktade informationsutskick. Det har också delats ut handsprit till skolorna och förskolorna och verksamheterna har uppmanats att se över sina hygienrutiner. 

Täby kommun arbetar kontinuerligt med förebyggande åtgärder och är beredd att förstärka insatserna om det bedöms nödvändigt.

Om ni rest i något av de drabbade länderna och du eller ditt barn eller annan anhörig har symptom som hosta, andningssvårigheter och feber ring 1177 för att få vägledning. Alla med symtom på luftvägsinfektion, även lindriga, uppmanas nu att avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smitta.

For information in English and other languages

If you want to access the information on the website in a language other than Swedish, you can use the function "choose language". From a computer, you will find it in the top right corner of your screen. If you use your phone, you will find it at the bottom of the "menu button" which you will find at the top of your screen.

If you have travelled to a country where the corona virus has spread, and you or your child have symptoms such as cough, difficulty breathing or fever, please call the Stockholm Region health line, phone 1177, +461177.

If you have questions about symptoms you may have, please call 113 113 for guidance.

For information in other languages than Swedish, please follow the links below.