Täby kommuns fortsätter följa utvecklingen 

(Uppdaterad senast 29 september 2021)

Även om de flesta restriktioner nu upphört att gälla är det viktigt att förhindra spridning av covid-19. Vaccination är det bästa sättet att undvika allvarlig sjukdom och spridning av covid-19. Du som inte är fullvaccinerad mot covid-19 bör ta särskild hänsyn till personer i riskgrupp och personer som är 70 år och äldre. Det är fortsatt viktigt att undvika trängsel, hålla avstånd och stanna hemma om man är sjuk. Det gäller även om du är fullvaccinerad.

Information om vaccin mot covid-19 och vem som kan boka tid finns hos Folkhälsomyndigheten och 1177.  

Om covid-19 och vaccinering, 1177

Folkhälsomyndighetens webbplats

Vaccinationsbevis

Hämta ditt vaccinationsbevis på covidbevis.se

Idrott och friluftsliv

 • Täby kommun erbjuder flera temporära stödformer riktat till föreningarna i kommunen.

 • Sportevenemang som arrangeras av Täby kommun anpassas efter myndigheternas rådande rekommendationer.

 • Inomhusanläggningar är öppna för samtliga åldersgrupper. Det är även möjligt att göra privata bokningar.

 • Det går att besöka våra utegym och friluftsanläggningar. 

Mer information om verksamheter inom idrott och friluftsliv under pandemin

Kultur och fritid

 • Offentliga evenemang anpassas efter myndigheternas rådande rekommendationer.

 • Fritidsverksamhet och mötesplatser för barn och unga är öppna.

 • Öppen fredag, Torsdagsklubben och Träffpunkten är öppna.
 • Ung kulturs kommunala verksamhet inom musik, konst och teater för barn och unga är öppen.

 • Musikskolor i privat regi är öppna.

Mer information om verksamheter inom kultur och fritid

Biblioteken

Samtliga sex bibliotek är öppna. Här kan du låna, studera och delta i evenemang.

Mer information om bibliotekens öppettider och service finns på bibliotekets webbplats

 

 

Förskola och skola

 • Alla som har symtom på covid-19 bör stanna hemma. Vuxna och barn från 6 år rekommenderas även testa sig, det gäller även den som har vaccinerat sig.
 • Om någon i ditt hushåll har konstaterad covid-19 blir ni kontaktade av vården och får förhållningsregler.
 • Undervisning på plats i skolan är huvudregeln inför höstterminen 2021 för samtliga skolformer.
 • Nu är det möjligt för 12-17 åringar att vaccinera sig.
 • Öppna förskolan bedriver verksamhet som vanligt, både inomhus och utomhus.

Mer om förskola och skola - om coronaviruset

Vård och omsorg

Säkra besök på äldreboenden

Smittskydd Stockholm har tagit fram rutiner för att besöket ska blir så säkert som möjligt. 

Vaccination

Det är Region Stockholm som ansvarar för all vaccination i länet. Kommunen upplåter kommunhusets entréplan till Region Stockholm för vaccinering. Uppdaterad information om vaccination mot covid-19 finns på 1177 Vårdguidens webbplats

Mer om vård och omsorg - om coronaviruset

Näringsliv och företagande

För dig som är företagare finns ett utökat stödpaket att ta del av. Genom den regionala företagsjouren erbjuds rådgivning via telefon.

Mer om näringsliv och företagande - om coronaviruset

Kontakta Täby kommun

Genom att använda digitala kontaktvägar som e-tjänster och frågeformulär kan vi hjälpas åt att minska risken för samhällsspridning av covid-19.

Om du vill ringa når du kontaktcenter på 08-555 590 00.

Täby kommuns e-tjänster och frågeformulär

För dig som vill veta mer

Fem råd från Region Stockholm

 1. Tvätta händerna ofta och alltid så fort du kommit till hemmet, klassrummet, arbetsplatsen eller annan plats. Händerna ska tvättas i minst 30 sekunder med tvål och vatten.
 2. Vid första känning av feber, hosta, snuva, muskelvärk, svårt att andas eller andra luftvägsymptom åk hem direkt. När du har symptom smittar du andra. Det är antingen covid-19, influensa eller en vanlig förkylning. Oavsett sjukdom kan det ge svåra sjukdomsförlopp hos äldre och/eller de med andra underliggande sjukdomar.
 3. Om du känner dig så dålig så att du behöver vård - åk inte till en vårdmottagning –kontakta 1177 Vårdguiden på telefon för vägledning om när, var och hur du bäst ska söka vård. Vid livshotande tillstånd ringer du 112.
 4. När du är sjuk - stanna hemma och undvik sociala kontakter annat än via digitala medier tills du har varit helt frisk i minst två dagar.
 5. Många ringer till 1177 - om du inte behöver vård men har frågor om det nya coronaviruset och covid-19 ring 113 13 istället. Eller sök information på 1177.se eller hos Folkhälsomyndigheten på folkhalsomyndigheten.se

Tänk också på att hålla avståndet till andra människor.

Andra allmänt förebyggande åtgärder mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ansiktet eller ögon, samt att undvika nära kontakt med sjuka människor.

Självskattningstest

Region Stockholms självskattningstest kan användas om du vill lära dig mer om symptomen samt veta när du behöver ringa sjukvården.

Gör Region Stockholms test

 

Täby kommuns centrala krisledning arbetar kontinuerligt med frågan. Kommunen samarbetar också med flera samhällsaktörer, bland annat Folkhälsomyndigheten, Smittskydd Stockholm, Länsstyrelsen i Stockholm, Region Stockholm och länets övriga kommuner. Här hittar du vägledning till bekräftad information hos ansvariga myndigheter.
Täby kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Kommunen arbetar kontinuerligt med förebyggande åtgärder och är beredd att förstärka insatserna om det bedöms nödvändigt.

Skola, vård och omsorg prioriteras och ska fungera

Kommunen har tagit fram en plan för hur kommunala verksamheter ska anpassas i det fall sjukfrånvaro ökar på grund av coronaviruset. Det handlar bland annat om att prioritera vilka verksamheter som är kritiska och vilka som eventuellt tillfälligt kan pausas för att frigöra resurser och minska smittspridning.

Mer om hur kommunen arbetar

Täby kommun ansvarar för tillsyn över serveringsställen

Från och med den 1 juli ansvarar kommunen genom Miljö- och hälsoskyddsnämnden för tillsyn över serveringsställen enligt lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen.

Tillsynen omfattar enbart inrättningar där det bedrivs näringsverksamhet som består i att servera mat eller dryck till allmänheten och där möjlighet ges till förtäring på stället (till exempel restauranger, barer, pubar, caféer och konditorier).

Följande verksamheter omfattas inte av tillsynsansvaret:

 • Bad och badplatser
 • Verksamheter som enbart erbjuder mat eller dryck för avhämtning
 • Folksamlingar på gator, torg, i parker eller friluftsområden.

För synpunkter som gäller folksamlingar över 50 personer kan du vända dig till Polismyndigheten.

I andra fall kan du vända dig direkt till den som driver verksamheten.

Den som upplever trängsel på en servering inom Täby, Vaxholm eller Norrtälje kan anmäla det till Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor (SRMH) miljokontoret@srmh.se


Gäller dina synpunkter serveringsställen kommer dina iakttagelser ligga till grund för det urval av vilka verksamheter som SRMH kommer att utöva tillsyn på under rådande omständigheter. Vid den tillsynen informeras verksamheterna om de riktlinjer och råd som finns och SRMH följer upp att de efterlevs, Vid behov kan beslut om krav på åtgärder fattas. Observera att alla synpunkter kanske inte kommer att föranleda ett svar från kommunen.

Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer, var källkritisk och dela inte osäker information.

Täby kommuns webbplats och sociala medier

Informationen på täby.se uppdateras kontinuerligt. Det görs även inlägg i kommunens egna konto på facebook och många verksamheter använder sociala medier för att kommunicera - som biblioteken. Genom de digitala kanalerna kan du ta del av kommunens arbete. 

For information in English and other languages

If you want to access the information on the website in a language other than Swedish, you can use the function "choose language". From a computer, you will find it in the top right corner of your screen. If you use your phone, you will find it at the bottom of the "menu button" which you will find at the top of your screen.

For general questions about Covid-19, you can call 08-123 680 00, Monday to Friday between 9-12 am. Those who answer speak Arabic, Somali, Persian / Dari Tigrinya / Amarinja and Russian. Please note that the service does not offer any medical advice, but only answers general questions about Covid-19. You can also call 113 113 for guidance.

If you have symptoms such as cough, difficulty breathing or fever, please call the Stockholm Region health line, phone 1177, +461177.

For information in other languages than Swedish, please follow the links below.