Täby kommuns åtgärder med anledning av de nya rekommendationerna

(Uppdaterad senast 24 februari 2021)

Senaste rekommendationerna från Region Stockholm

Distans- eller fjärrundervisning för högstadie- och gymnasieskolor under vecka 10, alltid använda engångsmunskydd i kollektivtrafiken, avstå från icke nödvändiga resor och användning av munskydd i vissa inomhusmiljöer är några av de nya regionala rekommendationerna som gäller från och med den 23 februari. 

Region Stockholms rekommendationer

Folkhälsomyndighetens webbplats

I Täby kommun

I Täby kommuns egen verksamhet kommer inga tjänsteresor eller konferenser äga rum till årets slut. 

Kommunledningskontoret

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor intensifierar sina inspektioner gällande restauranger och krogar.

 

Fritid och kultur

 • Öppen fredag är inställd
 • Utomhusbanan vid Tibblevallen är öppen och isbanan på Täby torg öppnar 1 februari. Allmänhetens åkning i kommunens inomhushallar är däremot stängd tills vidare.
 • Övriga sport- och kulturevenemang som arrangeras av Täby kommun ställs in eller flyttas fram.
 • Det går att besöka våra utegym. Tänk på att hålla avstånd och undvika trängsel.
 • Täby kommun erbjuder flera temporära stödformer riktat till föreningarna i kommunen.
 • Fritidsverksamhet för barn i låg- och mellanstadiet är öppen som vanligt. Se mer information om fritidsgårdar och mötesplatser för äldre barn nedan.
 • Ung kulturs verksamhet för barn yngre än 13 år är öppen. Se mer information om verksamheten för äldre barn och ungdomar nedan.

Ung kultur, fritidsgårdar och mötesplatser för unga på sportlovet v.9 samt mellan v. 10–11

Ung kultur, fritidsgårdar och andra mötesplatser för barn och unga i högstadiet och gymnasiet kommer under veckorna 9 (sportlovet), 10 och 11 att helt övergå till distans. Detta för med anledning av Region Stockholms skärpta rekommendationer för att minska smittspridning av covid-19. Under denna period, förutom sportlovet då skolan är stängd, håller skolorna fjärr- och distansundervisning.

Förhoppningen är att kunna genomföra så många aktiviteter som möjligt digitalt under denna period.

Dessa verksamheter håller öppet på distans vecka 9,10 och 11:

Barn i låg- och mellanstadiet samt yngre kan delta i olika fritidsverksamheter precis som vanligt under och efter sportlovet vecka 9.

Idrottsverksamhet och maxtak

Idrottsverksamhet från 8 februari tills vidare
FAQ för idrottsverksamhet från 8 februari tills vidare.pdf (152,44 KB)
Information om maxtak för inomhusanläggningar
Frågor och svar om maxtak (307,12 KB)
Maxtak per idrottsyta i respektive anläggning.pdf (415,84 KB)

Mer om fritid och kultur - om coronaviruset

Biblioteken öppna med begränsad service

 • Huvudbiblioteket kommer att ha öppet måndag till lördag.
 • Gribbylunds bibliotek, Skarpängs bibliotek och Täby kyrkbys bibliotek
  kommer ha öppet tre vardagar i veckan.
 • Näsbyparks bibliotek kommer också vara öppet tre vardagar i veckan,
  men med kiosklösning.
 • Hägernäs bibliotek har fortsatt stängt.

Mer information och frågor och svar finns på bibliotekets hemsida.

 

Förskola och skola

 • Förskola och skola begränsar antalet externa besökare vilket innebär att inga vårdnadshavare eller andra som vanligtvs inte vistas inom skolan bör besöka lokalerna. All kontakt sker via Skype, Google Meet och telefon. Hämtning och lämning av barn sker utomhus.
 • Barn som bor tillsammans med någon som har konstaterad covid-19 bör stanna hemma från förskola och skola. Det gäller även om barnet är symtomfri.
 • Tillsvidare ställs all simundervisning in i Täbys kommunala skolor. Öppna förskolan bedriver verksamhet enbart utomhus.
 • Samtliga kommunala högstadieskolor har fjärr- och distansundervisning på heltid från och med 8 mars till och med 21 mars.
 • Åva gymnasium har fjärr- och distansundervisning på heltid från och med 8 mars till och med 14 mars. Under perioden 15 mars till och med 21 mars är det delvis fjärr- och distansundervisning.
 • Vid utlandsresor gäller nya rekommendationer från och med 9 februari 2021
 • Barn och elever till föräldrar som arbetar inom Region Stockholm har möjlighet till utökad omsorg.

Mer om förskola och skola - om coronaviruset

Vård och omsorg

Säkra besök på äldreboenden

Från den 24 februari är det möjligt att besöka boendena. Smittskydd Stockholm har tagit fram rutiner för att besöket ska blir så säkert som möjligt. 

Vaccination

Vaccination mot covid-19 är klar för personer som bor på äldreboenden och pågår för personal inom vård och omsorg i privata och kommunala verksamheter. Det är Region Stockholm som ansvarar för all vaccination i länet. Folkhälsomyndigheten har gjort en prioritering av hur vaccination ska ske i Sverige.

Uppdaterad information om vaccination mot covid-19 finns på 1177 Vårdguidens webbplats

Digitala informationsmöten om vaccinationen hålls löpande för seniorer. Läs mer på Seniorcenter.

Mer om vård och omsorg - om coronaviruset

Näringsliv och företagande

För dig som är företagare finns ett utökat stödpaket att ta del av. Genom den regionala företagsjouren erbjuds rådgivning via telefon.

Mer om näringsliv och företagande - om coronaviruset

Kontakta Täby kommun

Genom att använda digitala kontaktvägar som e-tjänster och frågeformulär kan vi hjälpas åt att minska risken för samhällsspridning av covid-19.

Om du vill ringa når du kontaktcenter på 08-555 590 00.

Täby kommuns e-tjänster och frågeformulär

För dig som vill veta mer

Fem råd från Region Stockholm

 1. Tvätta händerna ofta och alltid så fort du kommit till hemmet, klassrummet, arbetsplatsen eller annan plats. Händerna ska tvättas i minst 30 sekunder med tvål och vatten.
 2. Vid första känning av feber, hosta, snuva, muskelvärk, svårt att andas eller andra luftvägsymptom åk hem direkt. När du har symptom smittar du andra. Det är antingen covid-19, influensa eller en vanlig förkylning. Oavsett sjukdom kan det ge svåra sjukdomsförlopp hos äldre och/eller de med andra underliggande sjukdomar.
 3. Om du känner dig så dålig så att du behöver vård - åk inte till en vårdmottagning –kontakta 1177 Vårdguiden på telefon för vägledning om när, var och hur du bäst ska söka vård. Vid livshotande tillstånd ringer du 112.
 4. När du är sjuk - stanna hemma och undvik sociala kontakter annat än via digitala medier tills du har varit helt frisk i minst två dagar.
 5. Många ringer till 1177 - om du inte behöver vård men har frågor om det nya coronaviruset och covid-19 ring 113 13 istället. Eller sök information på 1177.se eller hos Folkhälsomyndigheten på folkhalsomyndigheten.se

Tänk också på att hålla avståndet till andra människor.

Andra allmänt förebyggande åtgärder mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ansiktet eller ögon, samt att undvika nära kontakt med sjuka människor.

Självskattningstest

Region Stockholms självskattningstest kan användas om du vill lära dig mer om symptomen samt veta när du behöver ringa sjukvården.

Gör Region Stockholms test

Inställda evenemang och stängda mötesplatser

Med hänsyn till smittspridningsläget är publika evenemang inställda, vissa mötesplatser är stängda och möten som inte anses nödvändiga ställs in. Detta är ytterligare ett sätt att begränsa samhällsspridningen av coviid-19.

Mer om kommunens åtgärder

Täby kommuns centrala krisledning arbetar kontinuerligt med frågan. Kommunen samarbetar också med flera samhällsaktörer, bland annat Folkhälsomyndigheten, Smittskydd Stockholm, Länsstyrelsen i Stockholm, Region Stockholm och länets övriga kommuner. Här hittar du vägledning till bekräftad information hos ansvariga myndigheter.
Täby kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Kommunen arbetar kontinuerligt med förebyggande åtgärder och är beredd att förstärka insatserna om det bedöms nödvändigt.

Skola, vård och omsorg prioriteras och ska fungera

Kommunen har tagit fram en plan för hur kommunala verksamheter ska anpassas i det fall sjukfrånvaro ökar på grund av coronaviruset. Det handlar bland annat om att prioritera vilka verksamheter som är kritiska och vilka som eventuellt tillfälligt kan pausas för att frigöra resurser och minska smittspridning.

Mer om hur kommunen arbetar

Täby kommun ansvarar för tillsyn över serveringsställen

Från och med den 1 juli ansvarar kommunen genom Miljö- och hälsoskyddsnämnden för tillsyn över serveringsställen enligt lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen.

Tillsynen omfattar enbart inrättningar där det bedrivs näringsverksamhet som består i att servera mat eller dryck till allmänheten och där möjlighet ges till förtäring på stället (till exempel restauranger, barer, pubar, caféer och konditorier).

Följande verksamheter omfattas inte av tillsynsansvaret:

 • Bad och badplatser
 • Verksamheter som enbart erbjuder mat eller dryck för avhämtning
 • Folksamlingar på gator, torg, i parker eller friluftsområden.

För synpunkter som gäller folksamlingar över 50 personer kan du vända dig till Polismyndigheten.

I andra fall kan du vända dig direkt till den som driver verksamheten.

Den som upplever trängsel på en servering inom Täby, Vaxholm eller Norrtälje kan anmäla det till Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor (SRMH) miljokontoret@srmh.se


Gäller dina synpunkter serveringsställen kommer dina iakttagelser ligga till grund för det urval av vilka verksamheter som SRMH kommer att utöva tillsyn på under rådande omständigheter. Vid den tillsynen informeras verksamheterna om de riktlinjer och råd som finns och SRMH följer upp att de efterlevs, Vid behov kan beslut om krav på åtgärder fattas. Observera att alla synpunkter kanske inte kommer att föranleda ett svar från kommunen.

Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer, var källkritisk och dela inte osäker information.

Täby kommuns webbplats och sociala medier

Informationen på täby.se uppdateras kontinueligt. Det görs även inlägg i kommunens egna konto på facebook och många verksamheter använder sociala medier för att kommunicera - som biblioteken. Genom de digitala kanalerna kan du ta del av kommunens arbete. 

For information in English and other languages

If you want to access the information on the website in a language other than Swedish, you can use the function "choose language". From a computer, you will find it in the top right corner of your screen. If you use your phone, you will find it at the bottom of the "menu button" which you will find at the top of your screen.

For general questions about Covid-19, you can call 08-123 680 00, Monday to Friday between 9-12 am. Those who answer speak Arabic, Somali, Persian / Dari Tigrinya / Amarinja and Russian. Please note that the service does not offer any medical advice, but only answers general questions about Covid-19. You can also call 113 113 for guidance.

If you have symptoms such as cough, difficulty breathing or fever, please call the Stockholm Region health line, phone 1177, +461177.

For information in other languages than Swedish, please follow the links below.