Täby kommuns åtgärder med anledning av de nya rekommendationerna

(Uppdaterad senast 24 november 2020)

Folkhälsomyndigheten har, i samråd med Region Stockholm, beslutat att skärpa de allmänna råden i Stockholms län. Beslutet gäller från och med 29 oktober 2020 och har förlängts till den 13 december 2020. 

(Folkhälsomyndighetens webbplats)

I Täby kommun

I Täby kommuns egen verksamhet kommer inga tjänsteresor eller konferenser äga rum till årets slut. Möten kommer att ske digitalt och där så är möjligt gäller distansarbete.

Täby kommuns webbplats uppdateras löpande.

Konstaterat smittade i Täby respektive region Stockholm

Kommunledningskontoret

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor intensifierar sina inspektioner gällande restauranger och krogar.

 

Förskola och skola

Förskola och skola begränsar antalet externa besökare vilket innebär att inga vårdnadshavare eller andra som vanligtvs inte vistas inom skolan får besöka lokalerna. All kontakt sker via Skype, Google Meet och telefon. Hämtning och lämning av barn sker utomhus.

Tillsvidare ställs all simundervisning in i Täbys kommunala skolor. Öppna förskolan bedriver verksamhet enbart utomhus.

Täby kommun förbereder för att snabbt kunna ställa om till distans- eller fjärrundervisning om behov uppstår.

Barn och elever till föräldrar som arbetar inom Region Stockholm har möjlighet till utökad omsorg.

Mer om förskola och skola - om coronaviruset

Vård och omsorg

Täby kommun har infört besöksstopp på de äldreboenden som drivs av Täby kommun. Beslut togs av socialnämndens ordförande Thomas Nilsonne (M) 12 november 2020 och gäller till och med 30 november. Före den 30 november kommer en omprövning av beslutet att ske med utgångspunkt från smittläget i Stockholms län.

Mer om vård och omsorg - om coronaviruset

Näringsliv och företagande

För dig som är företagare finns ett utökat stödpaket att ta del av. Genom den regionala företagsjouren erbjuds rådgivning via telefon.

Mer om näringsliv och företagande - om coronaviruset

Fritid och kultur

 • Huvudbiblioteket samt biblioteken i Gribbylund, Täby kyrkby och Näsbypark har öppet i begränsad form. Det är endast möjligt att låna och lämna tillbaka böcker. Övrig verksamhet och samlingsplatser på dessa bibliotek är stängda. Näsbyparks bibliotek har endast kioskbibliotek. Övriga bibliotek är stängda så länge de allmänna råden i region Stockholm gäller.
 • Begränsat antal besökare på mötesplatserna i Täby.
 • Öppen fredag och allmänhetens åkning är inställda tills vidare.
 • Idrottsanläggningar är öppna och följer de allmänna råden.
 • Täby kommun erbjuder flera temporära stödformer riktat till föreningarna i kommunen.
 • Täby kulturskolas verksamheter fortsätter med den ordinarie kursverksamhet än så länge. Verksamheterna anpassar undervisningen så att de allmänna råden vid covid-19 kan efterföljas.
 • Övriga sport- och kulturevenemang liksom prisutdelningar som arrangeras av Täby kommun ställs in eller flyttas fram.

  Följande arrangemang är inställda:
 • 21/11 Rigmor & Isabella tolkar Monica Z
 • 28-29/11 Julmarknad på Täby torg
 • 12/12 Live på bio, Figaros bröllop
 • 19/12 Julkonsert med Romeo & Julia Kören
 • 26/12: Live på bio, Nötknäpparen

Mer om fritid och kultur - om coronaviruset

Kollektivtrafik

För att minska trängsel vid resor med kollektivtrafiken behöver alla hjälpas åt. 

SL:s fem viktigaste råd

Kontakta Täby kommun

Genom att använda digitala kontaktvägar som e-tjänster och frågeformulär kan vi hjälpas åt att minska risken för samhällsspridning av covid-19.

Om du vill ringa når du kontaktcenter på 08-555 590 00.

Täby kommuns e-tjänster och frågeformulär

För dig som vill veta mer

Fem råd från Region Stockholm

 1. Tvätta händerna ofta och alltid så fort du kommit till hemmet, klassrummet, arbetsplatsen eller annan plats. Händerna ska tvättas i minst 30 sekunder med tvål och vatten.
 2. Vid första känning av feber, hosta, snuva, muskelvärk, svårt att andas eller andra luftvägsymptom åk hem direkt. När du har symptom smittar du andra. Det är antingen covid-19, influensa eller en vanlig förkylning. Oavsett sjukdom kan det ge svåra sjukdomsförlopp hos äldre och/eller de med andra underliggande sjukdomar.
 3. Om du känner dig så dålig så att du behöver vård - åk inte till en vårdmottagning –kontakta 1177 Vårdguiden på telefon för vägledning om när, var och hur du bäst ska söka vård. Vid livshotande tillstånd ringer du 112.
 4. När du är sjuk - stanna hemma och undvik sociala kontakter annat än via digitala medier tills du har varit helt frisk i minst två dagar.
 5. Många ringer till 1177 - om du inte behöver vård men har frågor om det nya coronaviruset och covid-19 ring 113 13 istället. Eller sök information på 1177.se eller hos Folkhälsomyndigheten på folkhalsomyndigheten.se

Tänk också på att hålla avståndet till andra människor.

Andra allmänt förebyggande åtgärder mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ansiktet eller ögon, samt att undvika nära kontakt med sjuka människor.

Självskattningstest

Region Stockholms självskattningstest kan användas om du vill lära dig mer om symptomen samt veta när du behöver ringa sjukvården.

Gör Region Stockholms test

Inställda evenemang och stängda mötesplatser

Med hänsyn till smittspridningsläget är publika evenemang inställda, vissa mötesplatser är stängda och möten som inte anses nödvändiga ställs in. Detta är ytterligare ett sätt att begränsa samhällsspridningen av coviid-19.

Mer om kommunens åtgärder

Täby kommuns centrala krisledning arbetar kontinuerligt med frågan. Kommunen samarbetar också med flera samhällsaktörer, bland annat Folkhälsomyndigheten, Smittskydd Stockholm, Länsstyrelsen i Stockholm, Region Stockholm och länets övriga kommuner. Här hittar du vägledning till bekräftad information hos ansvariga myndigheter.
Täby kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Kommunen arbetar kontinuerligt med förebyggande åtgärder och är beredd att förstärka insatserna om det bedöms nödvändigt.

Skola, vård och omsorg prioriteras och ska fungera

Kommunen har tagit fram en plan för hur kommunala verksamheter ska anpassas i det fall sjukfrånvaro ökar på grund av coronaviruset. Det handlar bland annat om att prioritera vilka verksamheter som är kritiska och vilka som eventuellt tillfälligt kan pausas för att frigöra resurser och minska smittspridning.

Mer om hur kommunen arbetar

Täby kommun ansvarar för tillsyn över serveringsställen

Från och med den 1 juli ansvarar kommunen genom Miljö- och hälsoskyddsnämnden för tillsyn över serveringsställen enligt lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen.

Tillsynen omfattar enbart inrättningar där det bedrivs näringsverksamhet som består i att servera mat eller dryck till allmänheten och där möjlighet ges till förtäring på stället (till exempel restauranger, barer, pubar, caféer och konditorier).

Följande verksamheter omfattas inte av tillsynsansvaret:

 • Bad och badplatser
 • Verksamheter som enbart erbjuder mat eller dryck för avhämtning
 • Folksamlingar på gator, torg, i parker eller friluftsområden.

För synpunkter som gäller folksamlingar över 50 personer kan du vända dig till Polismyndigheten.

I andra fall kan du vända dig direkt till den som driver verksamheten.

Den som upplever trängsel på en servering inom Täby, Vaxholm eller Norrtälje kan anmäla det till Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor (SRMH) miljokontoret@srmh.se


Gäller dina synpunkter serveringsställen kommer dina iakttagelser ligga till grund för det urval av vilka verksamheter som SRMH kommer att utöva tillsyn på under rådande omständigheter. Vid den tillsynen informeras verksamheterna om de riktlinjer och råd som finns och SRMH följer upp att de efterlevs, Vid behov kan beslut om krav på åtgärder fattas. Observera att alla synpunkter kanske inte kommer att föranleda ett svar från kommunen.

Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer, var källkritisk och dela inte osäker information.

Täby kommuns webbplats och sociala medier

Informationen på täby.se uppdateras kontinueligt. Det görs även inlägg i kommunens egna konto på facebook och många verksamheter använder sociala medier för att kommunicera - som biblioteken. Genom de digitala kanalerna kan du ta del av kommunens arbete. 

For information in English and other languages

If you want to access the information on the website in a language other than Swedish, you can use the function "choose language". From a computer, you will find it in the top right corner of your screen. If you use your phone, you will find it at the bottom of the "menu button" which you will find at the top of your screen.

For general questions about Covid-19, you can call 08-123 680 00, Monday to Friday between 9-12 am. Those who answer speak Arabic, Somali, Persian / Dari Tigrinya / Amarinja and Russian. Please note that the service does not offer any medical advice, but only answers general questions about Covid-19. You can also call 113 113 for guidance.

If you have symptoms such as cough, difficulty breathing or fever, please call the Stockholm Region health line, phone 1177, +461177.

For information in other languages than Swedish, please follow the links below.