I dagsläget finns det elva äldreboenden i Täby varav tre drivs av kommunen och övriga av privata aktörer. Samtliga elva ingår i kommunens valfrihetssystem som även omfattar boenden utanför kommunen. Under de kommande åren skapas möjlighet för fler äldreboenden i kommunen. Alla ska byggas i privat regi. Framöver beslutas vilka som ska drivas i privat respektive kommunal regi. Alla har möjlighet att ingå i Täbys valfrihetssystem.

Det är bland annat befolkningsprognoserna som ligger till grund för hur kommunen planerar för välfärdstjänster. I januari 2020 hade 570 Täbybor behov av särskilt boende. Fram till år 2028 beräknas denna grupp öka med cirka 150 personer.

Det är flera privata fastighetsägare som planerar att bygga äldreboenden på sin mark under de närmaste åren. Kommunen planerar inte själv att bygga några nya äldreboenden. Projekten har kommit olika långt och är i vissa fall osäkra till sin utformning och tidplan men här redovisas en preliminär bild.

Preliminära framtida äldreboenden
Namn
Byle Gård

Cirka 86 lägenheter, färdigt cirka 2022

Näsby allé

Cirka 90 lägenheter, ca 2023-24

Näsby Slott

Cirka 54 lägenheter, ca 2020

Roslags-Näsby

Cirka 95 lägenheter, ca 2022-23)

Täby park-1

Cirka 74 lägenheter, färdigt ca 2022

Täby park-2

Cirka 83 lägenheter, färdigt cirka 2023

Så här fungerar valfrihetssystemet

Alla utförare som uppfyller kraven i det förutbestämda avtalet kan ingå i valfrihetssystemet för äldreboenden. Utförarna ansöker om att få delta och blir godkända om de uppfyller kraven. De kan när som helst gå ur systemet. Det innebär också att den som ansöker om plats på äldreboende kan välja vilket äldreboende personen vill bo på i mån av plats. Alla utförare som är med i valfrihetssystemet finns på Hitta och jämför service.

Privata boenden i Täby ingår även i andra kommuners valfrihetssystem vilket innebär att invånare från andra kommuner också kan söka sig till äldreboenden i Täby.