Om du vill se denna video så behöver du godkänna riktade cookies. Du kan läsa mer om riktade cookies och ändra dina inställningar genom att klicka på cookiesymbolen nere till vänster.

Vad händer nu?

En prisutdelningsceremoni kommer att hållas på Arkdes, Sveriges nationella centrum för design och arkitektur, den 16 januari. Då kommer juryn presentera motiveringarna till resultatet.

Tidplan

18 mars Tävlingen startar
28 juli Deadline för inlämning av tävlingsbidrag
Augusti - november Juryarbete
December Offentliggörande av resultat
Januari 2020 Prisutdelningsceremoni

Om tävlingen

Europan är världens största återkommande arkitekttävling och hålls vartannat år. Arkitekttävlingen startade 1987 och är inne på sin 15:e tävlingsomgång. I förra omgången deltog Karlskrona och Trelleborg från Sverige.

Täby kommuns tävlingssida

Tävlingsprogram

Europan - Competition program

Europan - Tävlingsprogram

Europan -  Short program.