Vi måste prata

Denna sida handlar om cannabis och riktar sig till dig som är förälder eller vårdnadshavare till en tonåring. Avsikten är att ge dig information och vägledning som gör det lättare att diskutera ämnet med din tonåring. Längre ned på sidan bjuder vi in till en föreläsning där du får konkreta råd för hur du kan prata med din tonåring om cannabis. Du som förälder spelar en stor roll och kan göra skillnad.

Fakta är hämtat från Folkhälsomyndigheten, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) och Stockholms stad.

Vad är cannabis?

Cannabis är ett samlingsnamn för marijuana, hasch och hascholja som framställs av hampaväxter. I växterna finns ämnet THC som ger upphov till rus. Marijuana känner du igen på att det är grönt och liknar torkat, hackat gräs. Hasch säljs ofta i små bitar, som är allt från ljusbruna till svarta i färgen. Oftast röks cannabis i handrullade cigaretter eller i pipa. Röken luktar sött. Cannabis är olagligt i Sverige, både att sälja, köpa, inneha och använda.

Effekter

Cannabis påverkar flera av hjärnans signalsystem. En person som rökt cannabis kan bli avslappnad, pratsam och skratta mycket eller bli sömnig och tyst. Ångest, olust, panikkänslor och förföljelsemani förekommer också som effekter av drogen. Förhöjd puls, muntorrhet, röda ögon och ökad hunger kan vara tecken, men det är svårt att se att någon är påverkad.
En tidig debut och ett fortsatt regelbundet bruk av cannabis kan störa den normala utvecklingen av hjärnan. Viktiga funktioner som minne, uppmärksamhet, koncentration, motivation och analysförmåga försämras.

Hur vanligt är det?

Cannabis är den vanligaste illegala drogen bland unga och betraktas av många som mindre farlig än alkohol. Det betyder däremot inte att alla testar cannabis, de flesta ungdomar i Täby gör det aldrig. Vid den senaste undersökningen av ungas drogvanor i Täby svarade 1 av 10 elever i årskurs 9 att de använt cannabis. I år 2 på gymnasiet svarade 3 av 10 att de använt cannabis. Undersökningen visade att 34 procent av pojkarna använt cannabis varav 12 procent av samtliga svarande pojkar hade rökt cannabis under den senaste månaden.

Resultat från Stockholmsenkäten 2016.

Du som förälder spelar roll

En viktig anledning till att ungdomar avstår från cannabis är att deras föräldrar förväntar sig det. Därför spelar din kunskap och inställning till cannabis en viktig roll. Kom ihåg att din dotter eller son påverkas av vad du som förälder säger – även om det inte alltid känns så.

När du pratar med din tonåring är det viktigt att du utgår från ungdomarnas kunskap och perspektiv. Visa att du bryr dig och ställ öppna frågor som inte kan besvaras med ja eller nej. På så sätt ökar chanserna att samtalet flyter. Prata också gärna ihop dig med andra föräldrar. Att vara påläst gör det lättare att bemöta argument som din tonåring kan ha fått från kompisar, filmer, musik eller internet.

Inställd föräldraföreläsning 1 april

Tyvärr ställs föreläsningen om cannabis in på grund av coronaviruset.

Kontakt vid oro och funderingar

Rådgivning och tidsbokning under kontorstid.

Telefon: 08-555 593 84

Akuta situationer, dygnet runt.

Telefon: 08-123 47 410

Mottagningsgruppen erbjuder hjälp, stöd och telefonrådgivning i familjesociala frågor, du kan konsultera anonymt. Du kan också kontakta Fältgruppen i Täby på deras Facebooksida.

Telefon: 08-555 593 34

Ungdomsutredare telefon: 010-563 15 48
Kommunpolis telefon: 010-563 14 54

Tipsa:

Telefon: 114 14
www.polisen.se