Denna sida handlar om cannabis och riktar sig till dig som är förälder eller vårdnadshavare till en tonåring. Här får du information och vägledning som gör det lättare att diskutera ämnet med din tonåring. Du som förälder spelar en stor roll och kan göra skillnad.

Fakta är hämtat från Folkhälsomyndigheten, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) och Stockholms stad.

Vad är cannabis?

Cannabis är ett samlingsnamn för marijuana, hasch och hascholja som framställs av hampaväxter. I växterna finns ämnet THC som ger upphov till rus. Marijuana känner du igen på att det är grönt och liknar torkat, hackat gräs. Hasch säljs ofta i små bitar, som är allt från ljusbruna till svarta i färgen. Oftast röks cannabis i handrullade cigaretter eller i pipa. Röken luktar sött. Cannabis är olagligt i Sverige, både att sälja, köpa, inneha och använda.

Effekter

Cannabis påverkar flera av hjärnans signalsystem. En person som rökt cannabis kan bli avslappnad, pratsam och skratta mycket eller bli sömnig och tyst. Ångest, olust, panikkänslor och förföljelsemani förekommer också som effekter av drogen. Förhöjd puls, muntorrhet, röda ögon och ökad hunger kan vara tecken, men det är svårt att se att någon är påverkad.
En tidig debut och ett fortsatt regelbundet bruk av cannabis kan störa den normala utvecklingen av hjärnan. Viktiga funktioner som minne, uppmärksamhet, koncentration, motivation och analysförmåga försämras.

Hur vanligt är det?

Cannabis är den vanligaste illegala drogen bland unga och betraktas av många som mindre farlig än alkohol. Det betyder däremot inte att alla testar cannabis, de flesta ungdomar i Täby gör aldrig det. Vid den senaste undersökningen av ungas drogvanor i Täby svarade 11% av eleverna i 9:an och 32% i 2:an på gymnasiet att de använt narkotika någon gång.

Resultat från Stockholmsenkäten 2022 (Länsstyrelsen Stockholms län)

Du som förälder spelar roll

En viktig anledning till att ungdomar avstår från cannabis är att deras föräldrar förväntar sig det. Därför spelar din kunskap och inställning till cannabis en viktig roll. Kom ihåg att din dotter eller son påverkas av vad du som förälder säger – även om det inte alltid känns så.

När du pratar med din tonåring är det viktigt att du utgår från ungdomarnas kunskap och perspektiv. Visa att du bryr dig och ställ öppna frågor som inte kan besvaras med ja eller nej. På så sätt ökar chanserna att samtalet flyter. Prata också gärna ihop dig med andra föräldrar. Att vara påläst gör det lättare att bemöta argument som din tonåring kan ha fått från kompisar, filmer, musik eller internet.

Föreläsning för dig som förälder

Fältsekreterare, MiniMaria, beroendeenheten och polisen har regelbundet föreläsningar om cannabis och andra droger. Det handlar om: 

  • Vad cannabis är och hur det påverkar hjärnan
  • Hur vanligt användandet är bland unga i Täby
  • Vad du som förälder kan göra

Du kan också ta del av en inspelad version av föreläsningen som finns på Youtube. 

Kontakt vid oro och funderingar

Information och kontaktuppgifter till Mini-Maria Täby

Akuta situationer, dygnet runt.

Telefon: 08-123 47 410

Mottagningsgruppen erbjuder hjälp, stöd och telefonrådgivning i familjesociala frågor, du kan konsultera anonymt, 08-555 593 34.

Du kan också kontakta Fältgruppen i Täby på 08-555 590 80 eller via deras Facebooksida.

 

Ungdomsutredare, telefon: 010-563 15 48
Kommunpolis, telefon: 0730-859 936

Polisens tipsnummer: 114 14
www.polisen.se