Översiktsbild på Tibble/Åva-området.

Om tävlingen

Under 2018 har Täby kommun tillsammans med Sveriges Arkitekter genomfört en inbjuden arkitekttävling för Tibble-Åvatriangeln. Tävlingsuppgiften var att upprätta en innovativ, strategisk och långsiktigt hållbar strukturplan för området strax söder om Täby centrum där Roslagsbanans två linjer förgrenar sig och bildar en triangel. Det vinnande tävlingsförslaget kan sedan ligga till grund för vidare arbete med planprogram och detaljplaner

Tävlingsprogrammet

Visionen för tävlingen var att skapa en värdegivande stadsdel som utgör hjärtat i den framväxande regionala stadskärnan Täby centrum – Arninge. En stadsdel där verksamheter, människor, byggnader och offentliga rum bidrar till ett inkluderande stadsliv som skapar värde för alla och ger ett internationellt avtryck. Här finns flexibla ytor som ger förutsättningar för innovation och synergier mellan skolor, näringsliv, idrott och kultur. Även nya bostäder och en stadsdelspark, som stärker visionen, skulle inrymmas. Genom att länka samman stadskärnan och överbrygga barriärer finns det förutsättningar för hållbar mobilitet.

Tävlingsprogrammet beslutades i kommunstyrelsen den 9 april 2018.

Tävlingsprogram Tibble-Åvatriangeln.pdf (5.34 MB)

Tävlingsprocess

Tävlingen inleddes med en urvalsprocess under våren där fyra team valdes ut för att delta i arkitekttävlingen. Tävlingstiden startade 2 maj och pågick fram till den 14 september. Juryn som bedömde de fyra teamens förslag under september - oktober bestod av tjänstemän och politiker från Täby kommun samt ledamöter utsedda av Sveriges Arkitekter.

 

Tibble 2.0 vinnare

Den 13 november presenterades vinnaren Henning Larsen Architects med SLA, Second City och COWI som underkonsulter med tävlingsförslaget Tibble 2.0

Tibble 2.0.pdf (14,49 MB)


Juryns motivering: ”I Tibble 2.0 får Täby en självklar mittpunkt i Tibble-Åvatriangeln, utan gränser mot omgivningen och med bättre koppling mellan Täby stadskärna och Roslags Näsby. Den nya stadsdelen har ett grönt hjärta i den centrala parken, som omges av en samling lägre byggnader – de så kallade juvelerna. Det är småskaligt, trivsamt och skyddat i den centrala parken, samtidigt som högre byggnader i det föreslagna Täby Science Park skapar en intressant siluett mot Täby centrum.”

Juryutlåtande Tibble-Åva (2.08 MB)

 

Övriga tävlingsförslag

Briq Group

En hållbar metropol möter naturen.pdf (15,02 MB)

COBE + WSP

Den Gröna Triangeln - Täby kunskapsstad.pdf (13,15 MB)

 MANDAWORKS+ADEPT

MIXMAX TIBBLE.pdf (14,93 MB)