Hägernäsvägen stängs av temporärt från Soldatvägen till korsningen Flyghamnsvägen/Värtavägen

27 juni 2019, kl. 10:15 - Stadsplanering & trafik

Gäller från: Pågår just nu
Förväntat klart: Ingen uppgift

Dricksvattenledningarna på Hägernäsvägen behöver bytas ut till nya och därför stängs vägen av, från Soldatvägen till korsningen Flyghamnsvägen/Värtavägen. Arbetena med att byta ut ledningarna påverkar all biltrafik, men inte gående och cyklister.

Fastighetsägarna med infart från Hägernäsvägen blir erbjudna parkeringsplatser i närheten av avstängningen av entreprenören som utför arbetet

Karta över avstängningen

VA Avstängning Hägernäsvägen.pdf (156.89 KB)

 

Busslinjerna påverkas 

Busslinjerna 604, 617, 629, 691 och 698 dras om. Se sl.se för reseplanering.